Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÁC TỔ CHUYÊN MÔN  >  TỔ XÃ HỘI
Đăng vào Thứ hai, ngày 19/11/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách CBGV Tổ Xã hội, năm học 2018 - 2019
Tổ XH

Từ trái qua phải: Đinh T Thu Hương, Nguyễn Thị Thuý, Bùi Thị Hoa, Lê Thanh Nguyên, Lê Thị Trà, Phạm Thị Thu Hòa, Thiều Thị Hà, Phan Đình Thuận, Chu T Trang Nhung, Lã T Loan, Bùi Thanh Tùng, Lê Thị Quý, Nguyễn T Thu Trang, Hoàng T Khuyến


STT

Họ và tên

Môn

Năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Bùi Thanh Tùng

Lịch sử

1978

Kinh

Thạc sĩ

PHT, CTCĐ

2

Bùi Thị Hoa

Lịch sử

1980

Kinh

Thạc sĩ

Tổ phó CM, Tổ trưởng CĐ

3

Nguyễn T Kim Nhung

Lịch sử

1983

Kinh

Thạc sĩ

 

4

Phan Đình Thuận

Lịch sử

1984

Kinh

Thạc sĩ

 

5

Đinh T Thu Hương

Lịch sử

1985

Kinh

Thạc sĩ

 

6

Hoàng Thị Khuyến

Lịch sử

1987

Tày

Thạc sĩ

 

7

Bế Thị Trúc Linh

Lịch sử

1996

Kinh

Đại học

 

8

Lê Thanh Nguyên

Địa lí

1964

Kinh

Thạc sĩ

 

9

Lã Thị Loan

Địa lí

1967

Kinh

Thạc sĩ

 

10

Thiều Thị Hà

Địa lí

1969

Kinh

Thạc sĩ

Tổ trưởng CM

11

Lê Thị Quý

Địa lí

1983

Kinh

Thạc sĩ

 

12

Chu T Trang Nhung

Địa lí

1990

Kinh

Đại học

 

13

Nguyễn T Thu Trang

Địa lí

1993

Kinh

Đại học

 

14

Nguyễn Thị Thuý

GDCD

1967

Kinh

Đại học

 

15

Phạm T Thu Hòa

GDCD

1978

Kinh

Thạc sĩ

 

16

Lê Thị Trà

GDCD

1983

Kinh

Thạc sĩ

 

VIDEO MỚI 

Lên đầu trang