Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN
Đăng vào Thứ hai, ngày 03/05/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Lịch live stream dạy học tạo nguồn tuyển sinh lớp 10
Livestream 05, 06/2021

LỊCH LIVESTREAM TẠO NGUỒN TUYỂN SINH LỚP 10

(THÁNG 5, 6/2021)

Tuần

Thứ

Ngày

Môn

Thời gian học

Tuần 1

(3-9/5/2021)

Thứ Hai

03/5/2021

Tiếng Anh

19h30-21h30

Thứ Ba

04/5/2021

Sinh học

19h30-21h30

Thứ Tư

05/5/2021

Vật lí

14h00-16h00

Địa lí

19h30-21h30

Thứ Năm

06/5/2021

Lịch sử

19h30-21h30

Thứ Sáu

07/5/2021

Toán học

19h30-21h30

Thứ Bảy

08/5/2021

Hóa học

19h30-21h30

Chủ nhật

09/5/2021

Ngữ Văn

19h30-21h30

Tuần 2

(10-16/5/2021)

Thứ Hai

10/5/2021

Tiếng Anh

19h30-21h30

Thứ Ba

11/5/2021

Sinh học

19h30-21h30

Thứ Tư

12/5/2021

Vật lí

14h00-16h00

Địa lí

19h30-21h30

Thứ Năm

13/5/2021

Lịch sử

19h30-21h30

Thứ Sáu

14/5/2021

Toán học

19h30-21h30

Thứ Bảy

15/5/2021

Hóa học

19h30-21h30

Chủ nhật

16/5/2021

Ngữ Văn

19h30-21h30

Tuần 3

(17-23/5/2021)

Thứ Hai

17/5/2021

Tiếng Anh

19h30-21h30

Thứ Ba

18/5/2021

Sinh học

19h30-21h30

Thứ Tư

19/5/2021

Vật lí

14h00-16h00

Địa lí

19h30-21h30

Thứ Năm

20/5/2021

Lịch sử

19h30-21h30

Thứ Sáu

21/5/2021

Toán học

19h30-21h30

Thứ Bảy

22/5/2021

Hóa học

19h30-21h30

Chủ nhật

23/5/2021

Ngữ Văn

19h30-21h30

Tuần 4

(24-30/5/2021)

Thứ Hai

24/5/2021

Tiếng Anh

19h30-21h30

Thứ Ba

25/5/2021

Sinh học

19h30-21h30

Thứ Tư

26/5/2021

Vật lí

14h00-16h00

Địa lí

19h30-21h30

Thứ Năm

27/5/2021

Lịch sử

19h30-21h30

Thứ Sáu

28/5/2021

Toán học

19h30-21h30

Thứ Bảy

29/5/2021

Hóa học

19h30-21h30

Chủ nhật

30/5/2021

Ngữ Văn

19h30-21h30

Tuần 5

(31/5-06/6/2021)

Thứ Hai

31/5/2021

Tiếng Anh

19h30-21h30

Thứ Ba

01/6/2021

Sinh học

19h30-21h30

Thứ Tư

02/6/2021

Vật lí

14h00-16h00

Địa lí

19h30-21h30

Thứ Năm

03/6/2021

Lịch sử

19h30-21h30

Thứ Sáu

04/6/2021

Toán học

19h30-21h30

Thứ Bảy

05/6/2021

Hóa học

19h30-21h30

Chủ nhật

06/6/2021

Ngữ Văn

19h30-21h30


Mỗi khóa học bao gồm:

- Tham gia học qua hệ thống video kiến thức và bài tập đã được chuẩn bị sẵn.

- Tham gia học các buổi live stream theo lịch ở trên. Nội dung một buổi live stream:

   + Chữa bài tập, câu hỏi của những nội dung đã ghi hình.

   + Hướng dẫn làm 01 Đề (theo cấu trúc đề thi tuyển sinh năm học 2021-2022 mà Sở GD&ĐT đã ban hành.

Học sinh tham gia học bằng tài khoản đăng kí trên trang tnschool.vn

Phạm Chí Hiếu
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang