Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10  >  TS 2017 - 2018
Sơ đồ phòng thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2018 – 2019
Thứ năm, 31/05/2018
Thông báo v/v hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018
Thứ tư, 05/07/2017
TS 17.18
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 – 2018 (Sau phúc khảo)
Thứ tư, 05/07/2017
TS 17.18
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018
Thứ tư, 05/07/2017
TS 17.18
Thông báo v/v phúc khảo bài thi và tập trung học sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018
Thứ tư, 14/06/2017
TB_17.18
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 – 2018
Thứ ba, 13/06/2017
Số 704/QĐ – SGD&ĐT ngày 13/6/2017
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018
Thứ ba, 13/06/2017
Số 704/QĐ – SGD&ĐT ngày 13/6/2017
Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018 (Theo các môn chuyên)
Thứ ba, 13/06/2017
TS_17.18
Sơ đồ phòng thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018
Chủ nhật, 04/06/2017
TS_17.18
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018
Chủ nhật, 04/06/2017
TS_17.18
Thông báo v/v nghe phổ biến quy chế thi và xem số báo danh dự thi vào lớp 10 năm học 2017 – 2018
Thứ sáu, 02/06/2017
TS_17.18
Điểm thi thử khảo sát vào lớp 10 năm 2017 (lần 2)
Thứ sáu, 02/06/2017
KS_02
Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018
Thứ năm, 01/06/2017
TS_17.18
Danh sách giáo viên coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018
Thứ năm, 01/06/2017
TS_17.18
Danh sách giáo viên coi thi khảo sát vào lớp 10, lần 2, năm 2017
Thứ năm, 25/05/2017
KS_02
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang