Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KQ XẾP LOẠI HỌC SINH
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II và xếp loại năm học 2023 – 2024
Thứ năm, 23/05/2024
NH_23.24
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2023 – 2024
Thứ sáu, 12/01/2024
HKI_23.24
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II và xếp loại năm học 2022 – 2023
Thứ tư, 24/05/2023
HKII&CN_22.23
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2022 – 2023
Thứ bảy, 14/01/2023
Ky I_22.23
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II và năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 25/05/2022
HKII_NH_21.22
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2021 – 2022
Thứ năm, 13/01/2022
HKI_21.22
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II và năm học 2020 – 2021
Thứ sáu, 28/05/2021
HKII&CN_20.21
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2020 – 2021
Thứ ba, 12/01/2021
HKI_20.21
Bảng điểm và kết quả xếp loại năm học 2019 - 2020
Chủ nhật, 28/06/2020
KQXL_19.20
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2019 – 2020
Thứ ba, 07/01/2020
HKI_19.20
Bảng điểm và xếp loại năm học 2018 – 2019
Chủ nhật, 19/05/2019
NH 2018 - 2019
Bảng điểm và Kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2018 – 2019
Chủ nhật, 06/01/2019
HKI_18.19
Bảng điểm và kết quả xếp loại Học kỳ II & Năm học 2017 – 2018
Thứ ba, 22/05/2018
KQ_17.18
Bảng điểm và xếp loại học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Thứ sáu, 29/12/2017
HKI_17.18
Bảng điểm và kết quả xếp loại năm học 2016 – 2017
Thứ tư, 17/05/2017
16.17_CN
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang