Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KQ XẾP LOẠI HỌC SINH
Đăng vào Thứ năm, ngày 31/05/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Bảng điểm và kết quả xếp loại Học kỳ II & Năm học 2017 – 2018
KQ_17.18

I. BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC KỲ II

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1. Bảng điểm Khối 12 (K27)

2. Bảng điểm Khối 11 (K28)

3. Bảng điểm Khối 10 (K29)

4. Tổng hợp xếp loại khối 12 (K27)

5. Tổng hợp xếp loại khối 11 (K28)

6. Tổng hợp xếp loại khối 10 (K29)

7. Tổng hợp xếp loại Toàn trường

II. BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XẾP LOẠI NĂM HỌC 2017 – 2018

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1. Bảng điểm Khối 12 (K27)

2. Bảng điểm Khối 11 (K28)

3. Bảng điểm Khối 10 (K29)

4. Tổng hợp xếp loại khối 12 (K27)

5. Tổng hợp xếp loại khối 11 (K28)

6. Tổng hợp xếp loại khối 10 (K29)

7. Tổng hợp xếp loại Toàn trường

(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Bảng điểm và Kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2018 – 2019 (06/01/2019)
Bảng điểm và xếp loại năm học 2018 – 2019 (20/05/2019)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2019 – 2020 (11/01/2020)
Bảng điểm và xếp loại học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (22/04/2020)
Bảng điểm và kết quả xếp loại năm học 2016 – 2017 (17/05/2017)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II năm học 2016 – 2017 (17/05/2017)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang