Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  TÀI NGUYÊN  >  CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC
Chuyên đề Hội thảo khoa học các trường Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023
Thứ tư, 29/11/2023
DHBB_2023
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2020
Thứ sáu, 16/09/2022
THHV_2020
Các chuyên đề đạt giải tại Hội thảo khoa học các trường Chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2022
Thứ sáu, 05/08/2022
Hội thảo tổ chức tại trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tháng 5 năm 2022
Chuyên đề Hội thảo khoa học các trường Chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2022
Thứ sáu, 05/08/2022
Hội thảo tổ chức tại trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tháng 5 năm 2022
Các chuyên đề đạt giải tại Hội thảo khoa học các trường Chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2020
Chủ nhật, 10/01/2021
Hội thảo tổ chức tại trường THPT Chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam, tháng 11 năm 2020
Chuyên đề Hội thảo khoa học các trường Chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2020
Chủ nhật, 10/01/2021
Hội thảo tổ chức tại trường THPT Chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam, tháng 11 năm 2020
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2019
Thứ bảy, 06/04/2019
HoithaoTHHV2019
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương 2018
Thứ ba, 08/05/2018
THHV_2018
Chuyên đề Hội thảo Khoa học các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, lần thứ X, năm 2017
Chủ nhật, 17/12/2017
DHBB_2017
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2017
Thứ sáu, 31/03/2017
THHV_2017_THPT Chuyên Lào Cai
Chuyên đề Hội thảo khoa học các trường THPT Chuyên khu vực DH&ĐBBB năm 2016
Thứ năm, 08/12/2016
DHBB_2016_THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2016
Thứ năm, 20/10/2016
THHV_2016_THPT Chuyên Bắc Kạn
Kỷ yếu 15 năm Trại hè Hùng Vương năm 2015
Thứ năm, 20/10/2016
KY_THHV_2015
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2015
Thứ năm, 20/10/2016
CD_THHV_2015
Chuyên đề Hội thảo khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2013
Thứ năm, 20/10/2016
CD_THHV_2013
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang