Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO
Sơ đồ phòng thi và Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 12 cấp Tỉnh năm học 2019 - 2020
Thứ sáu, 04/10/2019
HSG_19.20
Phân công chuẩn bị Hội nghị CBCCVC năm học 2019 - 2020
Thứ sáu, 27/09/2019
Số 293 - PC/THPTCh ngày 26/09/2019
Chương trình Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 - 2020
Thứ sáu, 27/09/2019
CCVC_19.20
Danh sách các lớp nghề phổ thông năm học 2019 - 2020
Thứ năm, 26/09/2019
NPT_19.20
Thông báo v/v chuyển địa điểm, khai giảng năm học 2019 - 2020 và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2
Thứ ba, 27/08/2019
Số 242/TB - THPTCh ngày 24/08/2019
Chương trình Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
Thứ hai, 26/08/2019
KG_19.20
Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghề phổ thông năm 2019
Thứ sáu, 09/08/2019
Số 216/TB - THPTCh ngày 09/8/2019
Thông báo giờ học năm học 2019 - 2020, thực hiện từ 12/8/2019
Thứ sáu, 09/08/2019
TB_19.20
Thông báo v/v ôn tập chuẩn bị thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông năm 2019
Thứ năm, 08/08/2019
NPT_19.20
Mẫu trình bày đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2019 - 2020
Thứ bảy, 03/08/2019
KS_19.20
Danh sách học sinh dự thi khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2019 - 2020
Thứ bảy, 03/08/2019
KS_19.20
Thông báo v/v tổ chức thi Khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2019 - 2020
Thứ bảy, 03/08/2019
Số 208/TB- THPTCh ngày 03/8/2019
Thông báo v/v nhận sách giáo khoa của học sinh lớp 10 mới (K31)
Thứ tư, 03/07/2019
TB_19.20
Thông báo v/v tập trung lớp 10 mới (K31) năm học 2019 - 2020
Thứ năm, 27/06/2019
TB_19.20
Chương trình Lễ vinh danh học sinh đạt giải QG 2019 và Tổng kết năm học 2018 - 2019
Thứ sáu, 17/05/2019
TK_18.19
1 2 3 4 5 6 7 8 9
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang