Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO
Lịch kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 21/12/2022
HKI_22.23
Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 21/12/2022
HKI_22.23
Sơ đồ phòng kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 16/12/2022
HKI_22.23
Danh sách số báo danh kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 15/12/2022
HKI_22.23
Mẫu trình bày đề kiểm tra HKI năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 13/12/2022
HKI_22.23
Thông báo giờ học năm học 2022 - 2023, thực hiện từ ngày 26/10/2022
Thứ sáu, 21/10/2022
Tbao_22.23
Thời khoá biểu các lớp phục vụ Hội thi GVDG cấp tỉnh, năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 20/10/2022
GVDG_22.23
Thời khoá biểu thi GVDG cấp trường, năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 12/10/2022
GVG_22.23
Sơ đồ phòng học, phòng chức năng năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 08/09/2022
NH_22.23
Thông báo giờ học năm học 2022 - 2023, thực hiện từ ngày 29/08/2022
Thứ hai, 29/08/2022
Tbao_22.23
Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2022
Chủ nhật, 21/08/2022
TBtuyenGV2022
Danh sách giáo viên coi kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Thứ tư, 27/04/2022
HKII_21.22
Mẫu trình bày đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Thứ tư, 20/04/2022
HKII_21.22
Lịch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Thứ tư, 20/04/2022
HKII_21.22
Sơ đồ kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Thứ tư, 20/04/2022
HKII_21.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang