Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO
Thông báo giờ học năm học 2021 – 2022 (Từ ngày 13/9/2021)
Thứ sáu, 10/09/2021
Giohoc_21.22
Lịch kiểm tra khảo sát đầu năm, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 06/09/2021
KS_21.22
Danh sách học sinh dự kiểm tra khảo sát đầu năm, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 06/09/2021
Khaosat_21.22
Thông báo giờ học (trực tiếp) năm học 2021 – 2022, thực hiện từ 06/9/2021
Chủ nhật, 05/09/2021
Giohoc_21.22
Giấy mời dự Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 và Vinh danh học sinh giỏi QG, xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp 2021
Thứ sáu, 03/09/2021
Số 307/GM-THPTCh ngày 01/9/2021
Thông báo quy định thời gian bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Thứ hai, 10/05/2021
TBHoSo2021
Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II, năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh)
Thứ tư, 05/05/2021
HKII_20.21
Sơ đồ kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II (Dành riêng khối 11 chiều ngày 06/5/2021)
Thứ tư, 05/05/2021
HKII_20.21
Lịch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh)
Thứ tư, 05/05/2021
HKII_19.20
Thông báo Điều chỉnh lịch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 05/05/2021
Số 147/TB - THPTCh ngày 05/5/2021
Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 30/04/2021
HKII_20.21
Lịch kiểm tra đánh giá cuối HKII, năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 29/04/2021
HKII_20.21
Sơ đồ kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 29/04/2021
HKII_20.21
Danh sách phòng kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 29/04/2021
HKII_20.21
Thông báo giờ học mùa hè, thực hiện từ ngày 19/4/2021
Thứ sáu, 16/04/2021
TB_giohoc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang