Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  TÀI NGUYÊN  >  ĐỀ THI TS LỚP 10
Đáp án, hướng dẫn chấm Đề thi khảo sát vào lớp 10, năm học 2024 – 2025
Thứ bảy, 06/04/2024
KhaosatTS_24.25
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024
Thứ ba, 25/07/2023
* Ngày thi: 06, 07, 08/06/2023
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ bảy, 30/07/2022
* Ngày thi: 08, 09, 10/06/2022
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 21/06/2021
* Ngày thi: 08, 09, 10/06/2021
Đề thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 - 2021
Chủ nhật, 26/07/2020
TS_20.21
Đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 16/05/2020
TS_20.21
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020
Thứ ba, 23/07/2019
TS_19.20
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019
Thứ sáu, 08/06/2018
TS10_18.19
Đề thi khảo sát tuyển sinh vào lớp 10, năm 2018
Thứ tư, 30/05/2018
KS_2018
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018
Chủ nhật, 11/06/2017
TS_17.18
Đề thi khảo sát vào lớp 10 năm 2016
Thứ năm, 20/10/2016
KS_2016
Đề thi khảo sát vào lớp 10 năm 2015
Thứ năm, 20/10/2016
KS_2015
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017
Thứ năm, 01/09/2016
16_17
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 - 2016
Thứ năm, 01/09/2016
15_16
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015
Thứ năm, 01/09/2016
14_15
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang