Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THI HỌC SINH GIỎI
Danh sách học sinh đạt giải thi HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 15/11/2021
Quyết định số 1517/QĐ - SGDĐT ngày 15/11/2021
Sơ đồ phòng thi, kỳ thi chọn HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ ba, 26/10/2021
HSG_21.22
Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 22/10/2021
HSG_21.22
Phân công kiểm tra hồ sơ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 22/10/2021
HSG_21.22
Thông báo Về việc dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 06/10/2021
Số 348/TB - THPTCh ngày 25/09/2021
Danh sách học sinh thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 06/10/2021
HSG_21.22
Thông báo Về việc thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 06/10/2021
Số 347/TB - THPTCh ngày 25/9/2021
Danh sách học sinh dự thi & Sơ đồ phòng thi, kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 20/09/2021
HSG_21.22
Về việc thi chọn đội tuyển HSG dự thi Quốc gia năm học 2021 – 2022
Thứ năm, 09/09/2021
Số 318/TB - THPTCh ngày 09/9/2021
Danh sách học sinh đạt giải HSG lớp 10&11, cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 22/04/2021
Quyết định số 527/QĐ - SGDĐT ngày 19/4/2021
Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thi HSG lớp 10,11 năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 31/03/2021
Số 545/SGDĐT-KTKĐCL ngày 30/03/2021
Sơ đồ phòng thi kỳ thi chọn HSG lớp 10&11 năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 20/03/2021
HSG_10.11
Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 10&11 năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 20/03/2021
HSG_10.11
Quyết định Về việc cử đoàn cán bộ giáo viên tham gia coi thi chọn HSG lớp 10, 11 Năm học 2020 – 2021, tại Hội đồng thi THPT Phú Bình
Thứ sáu, 19/03/2021
Số 80/KH - THPTCh ngày
Phân công kiểm tra hồ sơ dự thi HSG lớp 10, 11 cấp tỉnh năm học 2020 - 2021
Chủ nhật, 14/03/2021
HSG_20.21
1 2 3 4 5 6 7 8
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang