Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO  >  TB 2021 - 2022
Thông báo V/v trả bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 (cho học sinh khoá 30)
Thứ ba, 11/01/2022
Số 14/TB - THPTCh ngày 11/01/2022
Lịch trực đo thân nhiệt từ ngày 20/12 đến 25/12/2021
Chủ nhật, 19/12/2021
Lichtrucdothannhiet20.12.21
Danh sách GV coi kiểm tra học kỳ I, năm học 2021 - 2022
Thứ bảy, 18/12/2021
HKI_21.22
Lịch kiểm tra và Sơ đồ kiểm tra học kỳ I, năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 17/12/2021
HKI_21.22
Danh sách học sinh kiểm tra HKI năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 17/12/2021
HKI-21.22
Thông báo giờ học (trực tuyến) từ ngày 25/11/2021
Thứ năm, 25/11/2021
Giohoc_21.22
Lịch trực đo thân nhiệt từ ngày 22/11 đến 27/11/2021
Thứ ba, 23/11/2021
TrucCovid22.11
Thông báo giờ học (trực tiếp) năm học 2021 – 2022, thực hiện từ ngày 22/11/2021
Chủ nhật, 21/11/2021
Giohoc
Thông báo giờ học (trực tuyến) từ ngày 02/11/2021
Thứ ba, 02/11/2021
Giohoc_21.22
Lịch thi và sơ đồ phòng thi nghề phổ thông năm 2021
Thứ sáu, 29/10/2021
ThiNghe2021
Thông báo giờ học năm học 2021 - 2022 (Thực hiện từ ngày 18/10/2021)
Thứ bảy, 16/10/2021
Giohoc_21.22
Thông báo giờ học năm học 2021 – 2022 (Từ ngày 13/9/2021)
Thứ sáu, 10/09/2021
Giohoc_21.22
Lịch kiểm tra khảo sát đầu năm, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 06/09/2021
KS_21.22
Danh sách học sinh dự kiểm tra khảo sát đầu năm, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 06/09/2021
Khaosat_21.22
Thông báo giờ học (trực tiếp) năm học 2021 – 2022, thực hiện từ 06/9/2021
Chủ nhật, 05/09/2021
Giohoc_21.22
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang