Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10  >  TS 2019 - 2020
Danh sách trúng tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2019 - 2020 (Đợt cuối)
Thứ năm, 18/07/2019
TS_19.20
Thông báo V/v tuyển bổ sung (Đợt 2), lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ năm, 11/07/2019
TS_19.20
Danh sách trúng tuyển bổ sung lớp 10, năm học 2019 – 2020
Thứ năm, 11/07/2019
TS_19.20
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 – 2020
Thứ năm, 11/07/2019
TS_19.20
Thông báo v/v phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 – 2020
Thứ ba, 18/06/2019
TS_19.20
Thông báo v/v tuyển nguyện vọng đợt 2 kỳ thi tuyển sinh và tập trung học sinh lớp 10 năm học 2019-2020
Thứ sáu, 14/06/2019
TS_19.20
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ sáu, 14/06/2019
Số 826/QĐ – SGD&ĐT ngày 14/6/2019
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ sáu, 14/06/2019
Số 826/QĐ – SGD&ĐT ngày 14/6/2019
Điểm thi tuyển sinh năm học 2019 - 2020
Thứ năm, 13/06/2019
TS_2019
Sơ đồ phòng thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ sáu, 31/05/2019
TS_19.20
Danh sách giáo viên coi thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 - 2020
Thứ năm, 30/05/2019
Số 771/QĐ - SGD&ĐT ngày 30/5/2019
Danh sách học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ năm, 30/05/2019
TS_19.20
Điểm thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ năm, 16/05/2019
TS_19.20
Lịch thi, Hiệu lệnh trống, Sơ đồ phòng thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ ba, 07/05/2019
KS_2019
Danh sách học sinh dự thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2019 – 2020
Thứ ba, 07/05/2019
KS_2019
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang