Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO  >  TB 2022 - 2023
Lịch kiểm tra đánh giá giữa học kỳ II, năm học 2023 - 2024
Thứ sáu, 15/03/2024
KtraGKII_23.24
Sơ đồ kiểm tra học kỳ II năm học 2022 -2023
Thứ tư, 03/05/2023
HKII_22.23
Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II, năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 28/04/2023
HKII_22.23
Mẫu trình bày đề kiểm tra HKII năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 27/04/2023
HKII_22.23
Danh sách số báo danh kiểm tra học kỳ II, năm học 2022 - 2023
Chủ nhật, 23/04/2023
HKII_22.23
Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức 2023
Thứ năm, 23/03/2023
Tuyenvienchuc
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2, năm 2023
Thứ năm, 16/03/2023
TuyenVC
Lịch kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 21/12/2022
HKI_22.23
Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 21/12/2022
HKI_22.23
Sơ đồ phòng kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 16/12/2022
HKI_22.23
Danh sách số báo danh kiểm tra học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 15/12/2022
HKI_22.23
Mẫu trình bày đề kiểm tra HKI năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 13/12/2022
HKI_22.23
Thông báo giờ học năm học 2022 - 2023, thực hiện từ ngày 26/10/2022
Thứ sáu, 21/10/2022
Tbao_22.23
Thời khoá biểu các lớp phục vụ Hội thi GVDG cấp tỉnh, năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 20/10/2022
GVDG_22.23
Thời khoá biểu thi GVDG cấp trường, năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 12/10/2022
GVG_22.23
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang