Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 11/08/2021
Số 185/BC - THPTCh ngày 26/5/2021
Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế & Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL & NV năm học 2020-2021
Thứ sáu, 06/08/2021
Congkhai_TT36
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2020
Thứ tư, 24/03/2021
Congkhai_2020
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
Thứ bảy, 20/03/2021
Congkhai_2020
Quyết định công khai dự toán NSNN (bổ sung, điều chỉnh) năm 2020
Thứ sáu, 12/03/2021
NSNN_2020
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 29/01/2021
Số 16/QĐ - THPTCh ngày 10/01/2021
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 11/11/2020
Số 340/QĐ - THPTCh ngày 25/9/2020
Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục và Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021
Thứ năm, 29/10/2020
Congkhai_TT36
Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường theo thông tư 36/2017/TT – BGDĐT
Thứ ba, 20/10/2020
Số 366/KH - THPTCh ngày 16/10/2020
V/v đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lí nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026
Thứ sáu, 16/10/2020
Số: 343 /CV-THPTCh
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019
Thứ sáu, 18/09/2020
Số 186/QĐ - THPTCh ngày 22/5/2020
Kế hoạch Triển khai các khoản thu - chi năm học 2020-2021
Thứ năm, 17/09/2020
Số 189/CV - THPTCh ngày 29/5/2020
Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020
Thứ hai, 03/08/2020
ĐKĐB_19.20
Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của Trường THPT Chuyên, năm học 2019-2020
Thứ hai, 03/08/2020
CLGD_19.20
Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020
Thứ hai, 29/06/2020
Số 230/BC - THPTCh ngày 29/6/2020
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang