Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022
Thứ hai, 07/02/2022
Số 42/KH - THPTCh ngày 27/01/2022
Công khai các khoản thu - chi tài chính năm 2021 (III)
Thứ tư, 12/01/2022
Số 496/QĐ - THPTCh ngày 31/12/2021; Số 12/QĐ - THPTCh ngày 09/01/2022
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (II)
Chủ nhật, 26/09/2021
Số 206/QĐ - THPTCh ngày 10/6/2021; Số 239/QĐ - THPTCh ngày 19/7/2021; Số 313/QĐ - TJPTCh ngày 06/9/2021; Số 349/QĐ - THPTch ngày 25/09/2021
Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 11/08/2021
Số 185/BC - THPTCh ngày 26/5/2021
Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế & Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL & NV năm học 2020-2021
Thứ sáu, 06/08/2021
Congkhai_TT36
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2020
Thứ tư, 24/03/2021
Congkhai_2020
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
Thứ bảy, 20/03/2021
Congkhai_2020
Quyết định công khai dự toán NSNN (bổ sung, điều chỉnh) năm 2020
Thứ sáu, 12/03/2021
NSNN_2020
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (I)
Thứ bảy, 30/01/2021
Số 09/ QĐ - THPTCh ngày 10/01/2021; Số 25/ QĐ - THHPTCh ngày 20/01/2021;Số 30/QĐ - THPTCh ngày 30/01/2021
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 29/01/2021
Số 16/QĐ - THPTCh ngày 10/01/2021
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 11/11/2020
Số 340/QĐ - THPTCh ngày 25/9/2020
Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục và Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021
Thứ năm, 29/10/2020
Congkhai_TT36
Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường theo thông tư 36/2017/TT – BGDĐT
Thứ ba, 20/10/2020
Số 366/KH - THPTCh ngày 16/10/2020
V/v đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lí nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026
Thứ sáu, 16/10/2020
Số: 343 /CV-THPTCh
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019
Thứ sáu, 18/09/2020
Số 186/QĐ - THPTCh ngày 22/5/2020
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang