Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020
Thứ hai, 03/08/2020
ĐKĐB_19.20
Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của Trường THPT Chuyên, năm học 2019-2020
Thứ hai, 03/08/2020
CLGD_19.20
Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020
Thứ hai, 29/06/2020
Số 230/BC - THPTCh ngày 29/6/2020
Kế hoạch thực hiện quy chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
Thứ bảy, 12/10/2019
Số 316 /KH-THPTCh ngày 02/10/2020
Quyết định V/v thành lập tổ tiếp nhận tài trợ năm học 2019-2020
Thứ bảy, 12/10/2019
Số 260/QĐ - THPTCh ngày 12/9/2019
Kế hoạch V/v tổ chức tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ cho trường THPT Chuyên năm học 2019-2020
Thứ bảy, 12/10/2019
Số 259/KH - THPTCh ngày 12/09/2019
Công khai tài chính năm 2019
Thứ năm, 26/09/2019
Congkhaitaichinh2019
Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020
Chủ nhật, 12/05/2019
KH PTGD 19-20
Kế hoạch năm học 2018-2019
Thứ tư, 07/11/2018
KH2018-2019
Kế hoạch thực hiện quy chế công khai trong nhà trường Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
Thứ tư, 26/09/2018
TT36/2017
1
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang