Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Quyết định v/v công khai các khoản thu HKII năm học 2023 - 2024
Thứ tư, 13/03/2024
Số 104/QĐ-THPTCh ngày 12/3/2024
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Thứ tư, 20/09/2023
CLGD_23.24
Công khai thông tin CSVC và thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên năm học 2023 - 2024
Thứ sáu, 15/09/2023
TT_23.24
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
Thứ hai, 21/08/2023
CLGD_22.23
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2022
Thứ tư, 16/08/2023
Số 418/QĐ- THPTCh ngày 15/8/2023
Công khai kết quả miễn giảm HP và hỗ trợ chi phí học tập...năm học 2022 – 2023
Thứ hai, 17/07/2023
MG_22.23
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 & Hoàn trả chênh lệch học phí tăng thêm n/h 2022 - 2023
Thứ năm, 25/05/2023
Số 199/QĐ - THPTCh ngày 29/4/2023; Số 230/QĐ - THPTCh ngày 17/5/2023; Số 254/QĐ - THPTCh ngày 25/5/2023
Công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2023 và công khai hoàn trả học phí đợt 1 năm học 2022-2023
Thứ tư, 12/04/2023
CK_2023
Công khai dự toán NSNN năm 2023 và Công khai các khoản thu HKII năm học 2022-2023
Thứ tư, 15/02/2023
Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022
Thứ sáu, 07/10/2022
Congkhai_2022
Thông báo Cam kết CLGD & công khai thông tin về đội ngũ NG, CBQL, NV năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 07/10/2022
Congkhai_22.23
Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 đến 2021 - 2022
Thứ sáu, 07/10/2022
Số 453/BC - THPTCh ngày 05/10/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 07/10/2022
Số 403/BC - THPTCh ngày 05/9/2022
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36
Thứ sáu, 07/10/2022
Số 436/QĐ - THPTCh ngày 28/09/2022
Thông báo công khai CSVC và CLGD năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 19/09/2022
Congkhai_21.22
1 2 3
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang