Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐÁNH GIÁ CSGD
Quyết định v/v công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thứ tư, 02/10/2019
Số 1355/QĐ - SGD&ĐT ngày 13/8/2019
Báo cáo Đánh giá ngoài Trường THPT Chuyên năm 2019
Thứ tư, 02/10/2019
DGN_2019
Báo cáo Tự đánh giá Trường THPT Chuyên năm 2019
Thứ tư, 02/10/2019
TDG_2019
Kế hoạch Phát triển trường THPT Chuyên Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến năm 2028
Thứ hai, 05/11/2018
Số 232/KH-THPTCh ngày 02/11/2018
Quyết định thành lập Hội đồng trường
Thứ hai, 05/11/2018
Số 1560/QĐ - SGD&ĐT ngày 05/11/2018
Bảng phân công chuẩn bị minh chứng Đánh giá cơ sở Giáo dục năm học 2018 - 2019
Thứ sáu, 02/11/2018
PC_18.19
1
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang