Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐÁNH GIÁ CSGD
Đăng vào Thứ hai, ngày 05/11/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Bảng phân công chuẩn bị minh chứng Đánh giá cơ sở Giáo dục năm học 2018 - 2019
PC_18.19
* THỜI HẠN HOÀN THÀNH: THÁNG 12/2018

STT

Tên minh chứng

Số năm

Phân công

1

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn 2028

1

Đ.c Hưng- HT

2

Luật giáo dục

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

3

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nhà trường

1

T. Hưng- HT

4

Ảnh chụp chiến lược giáo dục

1

Đ.c Hưng- HT

5

Website nhà trường (thptchuyenthainguyen.edu.vn)

1

Đ.c Liên- PHT

6

Nghị quyết của đảng bộ về việc xây dựng trường chuẩn QG

1

Đ.c Phương-PHT

7

Nghị quyết đại hội Đảng bộ TPTN nhiệm kỳ 2015-2020

2

Đ.c Phương-PHT

8

Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

2

Đ.c Phương-PHT

9

Quyết định thành lập hội đồng trường

1

Đ.c Hưng- HT

10

Điều lệ trường THPT Chuyên

2

Đ.c Hưng- HT

11

Hội đồng thi đua khen thưởng

4

Đ.c Tùng- PHT

12

Hội đồng kỉ luật

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

13

Các hội đồng tư vấn khác (ban HĐNGLL, ban tuyển sinh...)

4

BGH

14

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó

4

Đ.c Hưng- HT

15

Danh sách Đảng viên chi bộ Đảng

1

Đ.c Phương-PHT

16

Quyết định công nhận Đảng uỷ

1

Đ.c Phương-PHT

17

Danh sách công đoàn viên

4

Đ.c Tùng- PHT

18

Quyết định thành lập BCH công đoàn (biên bản bầu)

4

Đ.c Tùng- PHT

19

Danh sách các chi đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

20

Quyết định quyết định BCH đoàn trường

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

21

Bản tổng hợp danh sách học sinh các lớp

4

Đ.c Liên- PHT

22

Biên bản họp lớp bầu lớp trưởng, lớp phó

4

Đ.c Hưng- HT

23

Danh sách hội đồng trường

1

Đ.c Hưng- HT

24

Quy trình thành  lập hội đồng trường (biên bản giới thiệu các tổ)

1

Đ.c Hưng- HT

25

Biên bản họp hội đồng trường

1

Đ.c Liên- PHT

26

Hồ sơ thi đua nhà trường

4

Đ.c Tùng- PHT

27

Hồ sơ kiểm tra đánh giá của GV và nhân viên

4

Đ.c Liên- PHT

28

Hồ sơ khen thưởng, kỉ luật HS

4

Đ.c Tùng- PHT; Hiếu -BT đoàn

29

Quyết định thành lập HĐ TĐ-KT

4

Đ.c Hưng- HT

30

Biên bản các cuộc họp nhà trường

4

Đ.c Liên- PHT

31

Quyết định thành lập HĐKLHS

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

32

Biên bản họp HĐKLHS

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

33

Kế hoạch đăng kí thi đua đầu năm, báo cáo thi đua cuối năm

4

Đ.c Tùng- PHT

34

Báo cáo thi đua cuối năm

4

Đ.c Tùng- PHT

35

Báo cáo sơ kết và tổng kết các năm học

4

Đ.c Liên- PHT

36

Các quyết định của hiệu trưởng cho hội đồng tư vấn

4

Đ.c Hưng- HT

37

Kế hoạch hoạt động của hội đồng tư vấn

4

Đ.c Liên- PHT

38

Biên bản các họp hội đồng tư vấn

4

Đ.c Liên- PHT

39

Kế hoạch hoạt động của các tổ

4

Tổ trưởng CM

40

Kế hoạch chuyên đề bồi dưỡng GV

4

Đ.c Phương-PHT

41

Biên bản họp tổ

4

Tổ trưởng CM

42

Biên bản dự giờ, XL giờ học, sổ dự giờ

4

Tổ trưởng CM

43

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

4

Đ.c Liên- PHT

44

Kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng

4

TT Văn phòng

45

Quyết định bổ nhiệm

 

Đ.c Hưng- HT

46

Phân công nhiệm vụ tổ văn phòng

4

TT Văn phòng

47

Quyết định khen thưởng của cấp trên

4

BGH-CĐ-ĐTN

48

Biên bản họp tổ văn phòng

4

TT Văn phòng

49

Kế hoạch năm học của trường

4

Đ.c Hưng- HT

50

Sổ nghị quyết

4

Đ.c Liên- PHT

51

Sổ dự giờ

4

Tổ trưởng CM +GV

52

Kế hoạch dạy nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

53

Quyết  định của UBND về việc dạy thêm học thêm

4

Đ.c Tùng- PHT

54

Kế hoạch dạy thêm học thêm

4

Đ.c Phương- PHT

55

Giấy phép dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Tùng- PHT

56

Quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Liên- PHT

57

Biên bản họp giáo viên dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Tùng- PHT

58

Quy chế đánh giá, xếp loại HS

1

Đ.c Hưng- HT

59

Danh sách dự kiến XL hạnh kiểm học sinh

4

BGH

60

Sổ gọi tên ghi điểm

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

61

Sổ chủ nhiệm

3 khối

Tổ trưởng CM + TTVP

62

Học bạ

3 khối

Đ.c Hằng -VP

63

Tự đánh giá kết quả XL hai mặt so với kết quả chung của Tỉnh

4

Đ.c Liên- PHT

64

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

4

Đ.c Phương-PHT

65

Quy định đối với CBGV đi học Thạc Sỹ

2

Đ.c Hưng- HT

66

Lí lịch trích ngang trình độ đào tạo của CBGV-NV nhà trường

4

Đ.c Nhẫn-KT

67

Lí lịch trích ngang trình độ đào tạo của CBGV-NV nhà trường

3

Đ.c Nhẫn-KT

68

Quyết định cử giáo viên đi học

4

Đ.c Nhẫn-KT

69

Nghị quyết hội đồng

4

Đ.c Tùng-PHT

70

Quyết định thành lập, phân công tổ an ninh

4

Đ.c Tùng-PHT

71

Biên bản hội nghị giữa chính quyền địa phương và C.An phường Quang Trung

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

72

Kế hoạch thực hiện phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

73

Cam kết thực hiện phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

74

Sổ ghi chép của thanh niên cờ đỏ

2

Đ.c Hiếu -BT đoàn

75

Sổ ghi chép của bảo vệ

2

Đ.c Hiếu -BT đoàn

76

Quyết định xử lí kỉ luật học sinh

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

77

Các loại hồ sơ quản lý nhà trường

4

Đ.c Hằng -VP

78

Báo cáo các hoạt động giáo dục với Sở

3

BGH-CĐ-ĐTN

79

Báo cáo các hoạt động giáo dục với chính quyền

3

BGH-CĐ-ĐTN

80

Các biên bản kiểm tra tài chính, kế toán, kiểm tra cơ quan văn hoá…

3

Đ.c Tùng-PHT và đ.c Nhẫn-KT

81

Kế hoạch tuần

4

Đ.c Hưng-HT và đ.c Liên- PHT

82

Kế hoạch tháng

4

Đ.c Hưng -HT

83

Biên bản họp ban đại diện cha mẹ HS, biên bản các lớp

3

Đ.c Hằng -VP

84

Danh bạ điện thoại PHHS

3

Đ.c Hiếu -BT đoàn

85

Sổ liên lạc

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

86

Sổ thư viện

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

87

Ảnh thư viện

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

88

Biên bản kiểm tra rà soát các thông tin

2

Đ.c Liên- PHT

89

Quy chế chi tiêu nội bộ

4

Đ.c Nhẫn-KT

90

Biên bản xét duyệt hội đồng thi đua, khen thưởng

4

Đ.c Tùng-PHT

91

Sổ khen thưởng

4

Đ.c Tùng-PHT

92

Sổ kỉ luật

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

93

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng

1

Hiệu trưởng

94

Quyết định bổ nhiệm hiệu phó

1

Phó HT

95

Biên bản bỏ phiếu tín nhiệm cuối năm

4

Đ.c Tùng-PHT

96

Hồ sơ theo dõi sức khoẻ

4

Đ.c Hương-YT

97

Quyết định phân công nhiệm vụ trong BGH

4

Đ.c Hưng-HT

98

Phân công công tác của giáo viên, TKB

4

Đ.c Phương-PHT

99

Phân công công tác của giáo viên, TKB

4

Đ.c Phương-PHT

100

Kết luận đánh giá thanh tra toàn diện của Sở năm gần nhất

1

Đ.c Nhẫn-KT

101

Kết quả thi đua cuối năm

4

Đ.c Tùng-PHT

102

Chứng nhận giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

103

Danh sách giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp

4

Đ.c Tùng-PHT

104

Quyết định khen thưởng các tập thể lớp tiên tiến

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

105

Kết quả học cảm tình Đảng

4

Đ.c Phương-PHT

106

Kết quả học, bồi dưỡng các lớp

4

BGH

107

Quyết định chuẩn y bí thư Đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

108

Bản phương hướng nhiệm kì

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

109

Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

110

Sổ nghị quyết Đoàn TN

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

111

Giấy khen của Thành đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

112

Bằng khen của Tỉnh đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

113

Danh sách tổ Văn phòng

4

Đ.c Hương-YT

114

Phân công công tác của tổ văn phòng

4

Đ.c Hương-YT

115

Bảng lương

4

Đ.c Nhẫn-KT

116

Bản tự kiểm điểm viên chức cuối năm của CBQL, GV

4

Đ.c Hằng -VP

117

Sổ đăng bộ

4

Đ.c Hằng -VP

118

Ảnh nội quy học sinh

1

Đ.c Hiếu -BT đoàn

119

Cam kết thực hiện an toàn giao thông

4

Đ.c Hằng -VP

120

Cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội

4

Đ.c Hằng -VP

121

Ảnh Quy tắc ứng xử

1

Đ.c Hưng-HT

122

Ảnh Quy chế dân chủ

1

Đ.c Hưng-HT

123

Báo cáo của ban thanh tra nhân dân

4

Đ.c Phương -TBTTND

124

Kế hoạch năm hoc của các tổ chuyên môn

4

Tổ trưởng CM

125

Kế hoạch đoàn thể

4

Đ.c Tùng và đ.c Hiếu

126

Kế hoạch giảng dạy của giáo viên

4

Giáo viên

127

Lịch báo giảng

4

Giáo viên

128

Số ghi đầu bài

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

129

Nghị quyết hội nghị CBCC

4

Đ.c Tùng- PHT

130

Quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp trường năm 2016-2017 đến 2018-2019

3

Đ.c Phương-PHT

131

Đánh giá giáo viên hàng năm của Hiệu trưởng

4

Đ.c Hưng-HT và đ.c Liên- PHT

132

Sổ quản lý tài sản

4

Đ.c Nhẫn-KT

133

Sổ theo dõi đăng ký sử dụng thí nghiệm

4

Đ.c Phượng -TBTN

134

Biên bản kiểm tra định kỳ cơ sở vật chất

4

Đ.c Tùng-PHT

135

Sổ theo dõi sử dụng thiết bị thí nghiệm

4

Đ.c Phượng -TBTN

136

Kế hoạch tổ chức chuyên đề của các tổ chuyên môn

4

Tổ trưởng CM

137

Quyết định thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

4

Đ.c Tùng-PHT

138

Kế hoạch HĐNGLL

4

Đ.c Hiếu và đ.c Tân

139

Sổ theo dõi HĐNGLL

4

Đ.c Hiếu và đ.c Tân

140

Báo cáo định kỳ của giáo viên chủ nhiệm

4

Đ.c Tân- Tổng CN

141

Biên bản họp GVCN

4

Đ.c Tân- Tổng CN

142

Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm từng lớp, từng khối

4

Đ.c Liên- PHT

143

Kế hoạch dạy đội tuyển

4

Đ.c Phương-PHT

144

Ảnh Nhà truyền thống

1

Đ.c Tùng-PHT

145

Ảnh Nội quy phòng truyền thống

1

Đ.c Tùng-PHT

146

Thời khoá biểu

4

Đ.c Phương-PHT

147

Kế hoạch chuyên đề tổ thể dục, đoàn TN

4

Đ.c Tân và đ.c Hiếu

148

Danh mục cơ sở vật chất phục vụ HĐ giáo dục thể chất

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

149

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác y tế học đường

4

Đ.c Hưng-HT

150

Hồ sơ khám sức khoẻ học sinh

4

Đ.c Hương-YT

151

Báo cáo công tác y tế học đường

4

Đ.c Hương-YT

152

Tập bài soạn giáo dục Địa lí địa phương, lịch sử địa phương

3

Đ.c Hà-TT tổ XH

153

Quyết định số 33 về dạy thêm học thêm

1

Đ.c Phương-PHT

154

Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh định kỳ

4

Đ.c Liên- PHT và đ.c Hằng-VP

155

Biên bản họp PHHS các lớp

4

Đ.c Hằng -VP

156

Giấy phép dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Phương-PHT

157

Kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân

4

Đ.c Phương -TBTTND

158

Báo cáo về công tác dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Phương-PHT

159

Kế hoạch thi đua đầu năm

4

Đ.c Tùng- PHT

160

Kế hoạch xây dụng trường học thân thiện học sinh tích cực

3

Đ.c Hiếu-BT đoàn

161

Bảng danh mục các văn bản quy định về quản lí tài chính

1

Đ.c Nhẫn-KT

162

Hồ sơ chứng từ tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

163

Dự toán ngân sách

4

Đ.c Nhẫn-KT

164

Báo cáo tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

165

Biên bản kiểm tra tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

166

Sổ theo dõi tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

167

Quyết định giao mặt bằng

1

Đ.c Nhẫn-KT

168

Ảnh khuôn viên nhà trường

1

Đ.c Tùng-PHT

169

Báo cáo kết quả xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

3

Đ.c Hiếu-BT đoàn

170

Ảnh Cảnh quan trường học xanh sạch đẹp(ảnh)

1

Đ.c Tùng-PHT

171

Ảnh chụp phòng học bộ môn

1

Đ.c Tùng-PHT

172

Ảnh chụp phòng máy tính, thư viện

1

Đ.c Tùng-PHT

173

Ảnh chụp khối phòng làm việc

1

Đ.c Tùng-PHT

174

Ảnh Nội quy phòng thí nghiệm

1

Đ.c Tùng-PHT

175

Ảnh Nội quy phòng máy tính

1

Đ.c Tùng-PHT

176

Quyết định công nhận thư viện chuẩn

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

177

Sổ theo dõi cập nhật sách báo của thu viện

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

178

Hồ sơ mua tài liệu và sổ theo dõi ủng hộ sách báo

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

179

Sổ theo dõi mượn trả sách

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

180

Bảng niêm yết công khai lịch hoạt động

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

181

Biên bản kiểm tra định kỳ thư viện

3

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

182

Hồ sơ quản lí thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm

1

Đ.c Phượng -TBTN

183

Kế hoạch đề nghị mua thiết bị của tổ chuyên môn(đầu năm)

4

Tổ trưởng CM

184

Kế hoạch tự làm đồ dùng dạy học

1

Tổ trưởng CM

185

Nội quy sử dụng đồ dùng và bảo quản tài sản

1

Đ.c Tùng -PHT

186

Biên bản thanh lý tài sản

4

Đ.c Nhẫn-KT

187

Ảnh chụp khu sân chơi luyện tập

1

Đ.c Tùng-PHT

188

Quyết định xây dựng nhà thi đấu đa năng

1

Đ.c Nhẫn-KT

189

Danh mục thiết bị phục vụ học tập thể dục&GDQP

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

190

Ảnh chụp khu để xe giáo viên và nhân viên

1

Đ.c Tùng-PHT

191

Ảnh chụp khu để xe học sinh

1

Đ.c Tùng-PHT

192

Ảnh Quy định về việc gửi xe

1

Đ.c Tùng-PHT

193

Ảnh chụp khu vệ sinh

1

Đ.c Tùng-PHT

194

Hợp đồng nước sạch

1

Đ.c Nhẫn-KT

195

Biên bản thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp

4

Đ.c Hằng -VP

196

Biên bản thành lập ban đại diện cha mẹ nhà trường

4

Đ.c Hưng-HT

197

Điều lệ Ban đại diện CMHS

1

Đ.c Hưng-HT

198

Hợp đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất

4

Đ.c Nhẫn-KT

199

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

4

Đ.c Hưng-HT

200

Kế hoạch hoạt động của hội khuyến học

4

Đ.c Phương-PHT

201

Bảng tổng hợp kết quả tốt nghiệp của ngành

4

Đ.c Liên-PHT

202

Bảng tổng hợp kết quả học sinh giỏi của ngành

4

Đ.c Liên-PHT

203

Bảng tổng hợp học sinh bị kỉ luật (nếu có)

4

Đ.c Hiếu-BT đoàn

204

Kế hoạch hướng nghiệp nghề cho HS

4

Đ.c Tùng- PHT

205

Thời khoá biểu học nghề và đăng ký nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

206

Kế hoạch tư vấn nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

207

Kết quả XL học nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

208

Hình ảnh chăm sóc khu di tích lịch sử, Bà mẹ VNAH,...

1

Đ.c Hiếu-BT đoàn

209

Bảng tổng hợp kết quả huy động ủng hộ

4

Đ.c Hằng -VP

210

Kế hoạch các Hội thi

4

BGH-CĐ-ĐTN

211

Quyết định khen thưởng các hội thi

4

BGH-CĐ-ĐTN

212

Kế hoạch giải điền kinh, hội trại,...

2

Đ.c Tân, Hiếu

213

Bằng tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ của GV

1

Đ.c Nhẫn-KT

214

Kết quả thi HSG quốc gia và cấp tỉnh

4

Đ.c Liên-PHT

215

Kết quả HS đỗ vào các trường ĐH

4

Đ.c Liên-PHT

HIỆU TRƯỞNG

XEM THÊM
Quyết định thành lập Hội đồng trường (05/11/2018)
Kế hoạch Phát triển trường THPT Chuyên Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến năm 2028 (05/11/2018)
VIDEO MỚI 
Truy cập hôm nay 2315
Hôm qua 4106
Tuần này 10363
Tuần trước 27122
Tháng này 87765
Tháng trước 106832
Tổng lượt truy cập 3106707
Đang truy cập 50

Lên đầu trang