Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐÁNH GIÁ CSGD
Đăng vào Thứ hai, ngày 05/11/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Bảng phân công chuẩn bị minh chứng Đánh giá cơ sở Giáo dục năm học 2018 - 2019
PC_18.19
* THỜI HẠN HOÀN THÀNH: THÁNG 12/2018

STT

Tên minh chứng

Số năm

Phân công

1

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn 2028

1

Đ.c Hưng- HT

2

Luật giáo dục

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

3

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nhà trường

1

T. Hưng- HT

4

Ảnh chụp chiến lược giáo dục

1

Đ.c Hưng- HT

5

Website nhà trường (thptchuyenthainguyen.edu.vn)

1

Đ.c Liên- PHT

6

Nghị quyết của đảng bộ về việc xây dựng trường chuẩn QG

1

Đ.c Phương-PHT

7

Nghị quyết đại hội Đảng bộ TPTN nhiệm kỳ 2015-2020

2

Đ.c Phương-PHT

8

Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

2

Đ.c Phương-PHT

9

Quyết định thành lập hội đồng trường

1

Đ.c Hưng- HT

10

Điều lệ trường THPT Chuyên

2

Đ.c Hưng- HT

11

Hội đồng thi đua khen thưởng

4

Đ.c Tùng- PHT

12

Hội đồng kỉ luật

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

13

Các hội đồng tư vấn khác (ban HĐNGLL, ban tuyển sinh...)

4

BGH

14

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó

4

Đ.c Hưng- HT

15

Danh sách Đảng viên chi bộ Đảng

1

Đ.c Phương-PHT

16

Quyết định công nhận Đảng uỷ

1

Đ.c Phương-PHT

17

Danh sách công đoàn viên

4

Đ.c Tùng- PHT

18

Quyết định thành lập BCH công đoàn (biên bản bầu)

4

Đ.c Tùng- PHT

19

Danh sách các chi đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

20

Quyết định quyết định BCH đoàn trường

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

21

Bản tổng hợp danh sách học sinh các lớp

4

Đ.c Liên- PHT

22

Biên bản họp lớp bầu lớp trưởng, lớp phó

4

Đ.c Hưng- HT

23

Danh sách hội đồng trường

1

Đ.c Hưng- HT

24

Quy trình thành  lập hội đồng trường (biên bản giới thiệu các tổ)

1

Đ.c Hưng- HT

25

Biên bản họp hội đồng trường

1

Đ.c Liên- PHT

26

Hồ sơ thi đua nhà trường

4

Đ.c Tùng- PHT

27

Hồ sơ kiểm tra đánh giá của GV và nhân viên

4

Đ.c Liên- PHT

28

Hồ sơ khen thưởng, kỉ luật HS

4

Đ.c Tùng- PHT; Hiếu -BT đoàn

29

Quyết định thành lập HĐ TĐ-KT

4

Đ.c Hưng- HT

30

Biên bản các cuộc họp nhà trường

4

Đ.c Liên- PHT

31

Quyết định thành lập HĐKLHS

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

32

Biên bản họp HĐKLHS

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

33

Kế hoạch đăng kí thi đua đầu năm, báo cáo thi đua cuối năm

4

Đ.c Tùng- PHT

34

Báo cáo thi đua cuối năm

4

Đ.c Tùng- PHT

35

Báo cáo sơ kết và tổng kết các năm học

4

Đ.c Liên- PHT

36

Các quyết định của hiệu trưởng cho hội đồng tư vấn

4

Đ.c Hưng- HT

37

Kế hoạch hoạt động của hội đồng tư vấn

4

Đ.c Liên- PHT

38

Biên bản các họp hội đồng tư vấn

4

Đ.c Liên- PHT

39

Kế hoạch hoạt động của các tổ

4

Tổ trưởng CM

40

Kế hoạch chuyên đề bồi dưỡng GV

4

Đ.c Phương-PHT

41

Biên bản họp tổ

4

Tổ trưởng CM

42

Biên bản dự giờ, XL giờ học, sổ dự giờ

4

Tổ trưởng CM

43

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

4

Đ.c Liên- PHT

44

Kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng

4

TT Văn phòng

45

Quyết định bổ nhiệm

 

Đ.c Hưng- HT

46

Phân công nhiệm vụ tổ văn phòng

4

TT Văn phòng

47

Quyết định khen thưởng của cấp trên

4

BGH-CĐ-ĐTN

48

Biên bản họp tổ văn phòng

4

TT Văn phòng

49

Kế hoạch năm học của trường

4

Đ.c Hưng- HT

50

Sổ nghị quyết

4

Đ.c Liên- PHT

51

Sổ dự giờ

4

Tổ trưởng CM +GV

52

Kế hoạch dạy nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

53

Quyết  định của UBND về việc dạy thêm học thêm

4

Đ.c Tùng- PHT

54

Kế hoạch dạy thêm học thêm

4

Đ.c Phương- PHT

55

Giấy phép dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Tùng- PHT

56

Quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Liên- PHT

57

Biên bản họp giáo viên dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Tùng- PHT

58

Quy chế đánh giá, xếp loại HS

1

Đ.c Hưng- HT

59

Danh sách dự kiến XL hạnh kiểm học sinh

4

BGH

60

Sổ gọi tên ghi điểm

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

61

Sổ chủ nhiệm

3 khối

Tổ trưởng CM + TTVP

62

Học bạ

3 khối

Đ.c Hằng -VP

63

Tự đánh giá kết quả XL hai mặt so với kết quả chung của Tỉnh

4

Đ.c Liên- PHT

64

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

4

Đ.c Phương-PHT

65

Quy định đối với CBGV đi học Thạc Sỹ

2

Đ.c Hưng- HT

66

Lí lịch trích ngang trình độ đào tạo của CBGV-NV nhà trường

4

Đ.c Nhẫn-KT

67

Lí lịch trích ngang trình độ đào tạo của CBGV-NV nhà trường

3

Đ.c Nhẫn-KT

68

Quyết định cử giáo viên đi học

4

Đ.c Nhẫn-KT

69

Nghị quyết hội đồng

4

Đ.c Tùng-PHT

70

Quyết định thành lập, phân công tổ an ninh

4

Đ.c Tùng-PHT

71

Biên bản hội nghị giữa chính quyền địa phương và C.An phường Quang Trung

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

72

Kế hoạch thực hiện phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

73

Cam kết thực hiện phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

74

Sổ ghi chép của thanh niên cờ đỏ

2

Đ.c Hiếu -BT đoàn

75

Sổ ghi chép của bảo vệ

2

Đ.c Hiếu -BT đoàn

76

Quyết định xử lí kỉ luật học sinh

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

77

Các loại hồ sơ quản lý nhà trường

4

Đ.c Hằng -VP

78

Báo cáo các hoạt động giáo dục với Sở

3

BGH-CĐ-ĐTN

79

Báo cáo các hoạt động giáo dục với chính quyền

3

BGH-CĐ-ĐTN

80

Các biên bản kiểm tra tài chính, kế toán, kiểm tra cơ quan văn hoá…

3

Đ.c Tùng-PHT và đ.c Nhẫn-KT

81

Kế hoạch tuần

4

Đ.c Hưng-HT và đ.c Liên- PHT

82

Kế hoạch tháng

4

Đ.c Hưng -HT

83

Biên bản họp ban đại diện cha mẹ HS, biên bản các lớp

3

Đ.c Hằng -VP

84

Danh bạ điện thoại PHHS

3

Đ.c Hiếu -BT đoàn

85

Sổ liên lạc

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

86

Sổ thư viện

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

87

Ảnh thư viện

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

88

Biên bản kiểm tra rà soát các thông tin

2

Đ.c Liên- PHT

89

Quy chế chi tiêu nội bộ

4

Đ.c Nhẫn-KT

90

Biên bản xét duyệt hội đồng thi đua, khen thưởng

4

Đ.c Tùng-PHT

91

Sổ khen thưởng

4

Đ.c Tùng-PHT

92

Sổ kỉ luật

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

93

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng

1

Hiệu trưởng

94

Quyết định bổ nhiệm hiệu phó

1

Phó HT

95

Biên bản bỏ phiếu tín nhiệm cuối năm

4

Đ.c Tùng-PHT

96

Hồ sơ theo dõi sức khoẻ

4

Đ.c Hương-YT

97

Quyết định phân công nhiệm vụ trong BGH

4

Đ.c Hưng-HT

98

Phân công công tác của giáo viên, TKB

4

Đ.c Phương-PHT

99

Phân công công tác của giáo viên, TKB

4

Đ.c Phương-PHT

100

Kết luận đánh giá thanh tra toàn diện của Sở năm gần nhất

1

Đ.c Nhẫn-KT

101

Kết quả thi đua cuối năm

4

Đ.c Tùng-PHT

102

Chứng nhận giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

103

Danh sách giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp

4

Đ.c Tùng-PHT

104

Quyết định khen thưởng các tập thể lớp tiên tiến

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

105

Kết quả học cảm tình Đảng

4

Đ.c Phương-PHT

106

Kết quả học, bồi dưỡng các lớp

4

BGH

107

Quyết định chuẩn y bí thư Đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

108

Bản phương hướng nhiệm kì

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

109

Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

110

Sổ nghị quyết Đoàn TN

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

111

Giấy khen của Thành đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

112

Bằng khen của Tỉnh đoàn

4

Đ.c Hiếu -BT đoàn

113

Danh sách tổ Văn phòng

4

Đ.c Hương-YT

114

Phân công công tác của tổ văn phòng

4

Đ.c Hương-YT

115

Bảng lương

4

Đ.c Nhẫn-KT

116

Bản tự kiểm điểm viên chức cuối năm của CBQL, GV

4

Đ.c Hằng -VP

117

Sổ đăng bộ

4

Đ.c Hằng -VP

118

Ảnh nội quy học sinh

1

Đ.c Hiếu -BT đoàn

119

Cam kết thực hiện an toàn giao thông

4

Đ.c Hằng -VP

120

Cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội

4

Đ.c Hằng -VP

121

Ảnh Quy tắc ứng xử

1

Đ.c Hưng-HT

122

Ảnh Quy chế dân chủ

1

Đ.c Hưng-HT

123

Báo cáo của ban thanh tra nhân dân

4

Đ.c Phương -TBTTND

124

Kế hoạch năm hoc của các tổ chuyên môn

4

Tổ trưởng CM

125

Kế hoạch đoàn thể

4

Đ.c Tùng và đ.c Hiếu

126

Kế hoạch giảng dạy của giáo viên

4

Giáo viên

127

Lịch báo giảng

4

Giáo viên

128

Số ghi đầu bài

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

129

Nghị quyết hội nghị CBCC

4

Đ.c Tùng- PHT

130

Quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp trường năm 2016-2017 đến 2018-2019

3

Đ.c Phương-PHT

131

Đánh giá giáo viên hàng năm của Hiệu trưởng

4

Đ.c Hưng-HT và đ.c Liên- PHT

132

Sổ quản lý tài sản

4

Đ.c Nhẫn-KT

133

Sổ theo dõi đăng ký sử dụng thí nghiệm

4

Đ.c Phượng -TBTN

134

Biên bản kiểm tra định kỳ cơ sở vật chất

4

Đ.c Tùng-PHT

135

Sổ theo dõi sử dụng thiết bị thí nghiệm

4

Đ.c Phượng -TBTN

136

Kế hoạch tổ chức chuyên đề của các tổ chuyên môn

4

Tổ trưởng CM

137

Quyết định thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

4

Đ.c Tùng-PHT

138

Kế hoạch HĐNGLL

4

Đ.c Hiếu và đ.c Tân

139

Sổ theo dõi HĐNGLL

4

Đ.c Hiếu và đ.c Tân

140

Báo cáo định kỳ của giáo viên chủ nhiệm

4

Đ.c Tân- Tổng CN

141

Biên bản họp GVCN

4

Đ.c Tân- Tổng CN

142

Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm từng lớp, từng khối

4

Đ.c Liên- PHT

143

Kế hoạch dạy đội tuyển

4

Đ.c Phương-PHT

144

Ảnh Nhà truyền thống

1

Đ.c Tùng-PHT

145

Ảnh Nội quy phòng truyền thống

1

Đ.c Tùng-PHT

146

Thời khoá biểu

4

Đ.c Phương-PHT

147

Kế hoạch chuyên đề tổ thể dục, đoàn TN

4

Đ.c Tân và đ.c Hiếu

148

Danh mục cơ sở vật chất phục vụ HĐ giáo dục thể chất

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

149

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác y tế học đường

4

Đ.c Hưng-HT

150

Hồ sơ khám sức khoẻ học sinh

4

Đ.c Hương-YT

151

Báo cáo công tác y tế học đường

4

Đ.c Hương-YT

152

Tập bài soạn giáo dục Địa lí địa phương, lịch sử địa phương

3

Đ.c Hà-TT tổ XH

153

Quyết định số 33 về dạy thêm học thêm

1

Đ.c Phương-PHT

154

Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh định kỳ

4

Đ.c Liên- PHT và đ.c Hằng-VP

155

Biên bản họp PHHS các lớp

4

Đ.c Hằng -VP

156

Giấy phép dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Phương-PHT

157

Kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân

4

Đ.c Phương -TBTTND

158

Báo cáo về công tác dạy thêm, học thêm

4

Đ.c Phương-PHT

159

Kế hoạch thi đua đầu năm

4

Đ.c Tùng- PHT

160

Kế hoạch xây dụng trường học thân thiện học sinh tích cực

3

Đ.c Hiếu-BT đoàn

161

Bảng danh mục các văn bản quy định về quản lí tài chính

1

Đ.c Nhẫn-KT

162

Hồ sơ chứng từ tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

163

Dự toán ngân sách

4

Đ.c Nhẫn-KT

164

Báo cáo tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

165

Biên bản kiểm tra tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

166

Sổ theo dõi tài chính

4

Đ.c Nhẫn-KT

167

Quyết định giao mặt bằng

1

Đ.c Nhẫn-KT

168

Ảnh khuôn viên nhà trường

1

Đ.c Tùng-PHT

169

Báo cáo kết quả xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

3

Đ.c Hiếu-BT đoàn

170

Ảnh Cảnh quan trường học xanh sạch đẹp(ảnh)

1

Đ.c Tùng-PHT

171

Ảnh chụp phòng học bộ môn

1

Đ.c Tùng-PHT

172

Ảnh chụp phòng máy tính, thư viện

1

Đ.c Tùng-PHT

173

Ảnh chụp khối phòng làm việc

1

Đ.c Tùng-PHT

174

Ảnh Nội quy phòng thí nghiệm

1

Đ.c Tùng-PHT

175

Ảnh Nội quy phòng máy tính

1

Đ.c Tùng-PHT

176

Quyết định công nhận thư viện chuẩn

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

177

Sổ theo dõi cập nhật sách báo của thu viện

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

178

Hồ sơ mua tài liệu và sổ theo dõi ủng hộ sách báo

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

179

Sổ theo dõi mượn trả sách

4

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

180

Bảng niêm yết công khai lịch hoạt động

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

181

Biên bản kiểm tra định kỳ thư viện

3

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

182

Hồ sơ quản lí thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm

1

Đ.c Phượng -TBTN

183

Kế hoạch đề nghị mua thiết bị của tổ chuyên môn(đầu năm)

4

Tổ trưởng CM

184

Kế hoạch tự làm đồ dùng dạy học

1

Tổ trưởng CM

185

Nội quy sử dụng đồ dùng và bảo quản tài sản

1

Đ.c Tùng -PHT

186

Biên bản thanh lý tài sản

4

Đ.c Nhẫn-KT

187

Ảnh chụp khu sân chơi luyện tập

1

Đ.c Tùng-PHT

188

Quyết định xây dựng nhà thi đấu đa năng

1

Đ.c Nhẫn-KT

189

Danh mục thiết bị phục vụ học tập thể dục&GDQP

1

Đ.c Huệ và đ.c Gái-TV

190

Ảnh chụp khu để xe giáo viên và nhân viên

1

Đ.c Tùng-PHT

191

Ảnh chụp khu để xe học sinh

1

Đ.c Tùng-PHT

192

Ảnh Quy định về việc gửi xe

1

Đ.c Tùng-PHT

193

Ảnh chụp khu vệ sinh

1

Đ.c Tùng-PHT

194

Hợp đồng nước sạch

1

Đ.c Nhẫn-KT

195

Biên bản thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp

4

Đ.c Hằng -VP

196

Biên bản thành lập ban đại diện cha mẹ nhà trường

4

Đ.c Hưng-HT

197

Điều lệ Ban đại diện CMHS

1

Đ.c Hưng-HT

198

Hợp đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất

4

Đ.c Nhẫn-KT

199

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

4

Đ.c Hưng-HT

200

Kế hoạch hoạt động của hội khuyến học

4

Đ.c Phương-PHT

201

Bảng tổng hợp kết quả tốt nghiệp của ngành

4

Đ.c Liên-PHT

202

Bảng tổng hợp kết quả học sinh giỏi của ngành

4

Đ.c Liên-PHT

203

Bảng tổng hợp học sinh bị kỉ luật (nếu có)

4

Đ.c Hiếu-BT đoàn

204

Kế hoạch hướng nghiệp nghề cho HS

4

Đ.c Tùng- PHT

205

Thời khoá biểu học nghề và đăng ký nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

206

Kế hoạch tư vấn nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

207

Kết quả XL học nghề

4

Đ.c Tùng- PHT

208

Hình ảnh chăm sóc khu di tích lịch sử, Bà mẹ VNAH,...

1

Đ.c Hiếu-BT đoàn

209

Bảng tổng hợp kết quả huy động ủng hộ

4

Đ.c Hằng -VP

210

Kế hoạch các Hội thi

4

BGH-CĐ-ĐTN

211

Quyết định khen thưởng các hội thi

4

BGH-CĐ-ĐTN

212

Kế hoạch giải điền kinh, hội trại,...

2

Đ.c Tân, Hiếu

213

Bằng tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ của GV

1

Đ.c Nhẫn-KT

214

Kết quả thi HSG quốc gia và cấp tỉnh

4

Đ.c Liên-PHT

215

Kết quả HS đỗ vào các trường ĐH

4

Đ.c Liên-PHT

HIỆU TRƯỞNG

XEM THÊM
Quyết định thành lập Hội đồng trường (05/11/2018)
Kế hoạch Phát triển trường THPT Chuyên Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến năm 2028 (05/11/2018)
Báo cáo Tự đánh giá Trường THPT Chuyên năm 2019 (02/10/2019)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang