Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  VĂN BẢN TRƯỜNG
Kế hoạch thực tập sư phạm 2, năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 31/01/2023
Số 25/KH - THPTCh ngày 17/01/2023
CV về việc thực hiện ANTT, ATGT, giữ gìn kỷ cương nền nếp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Thứ sáu, 13/01/2023
Số 17/CV - THPTCh ngày 11/01/2023
Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội tết” chào Xuân Quý Mão 2023 và chương trình “CTN’s Club Day – Chuyến tàu thanh xuân”
Thứ sáu, 13/01/2023
Số 594/KH-THPTCh ngày 30/12/2022
Kế hoạch sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023
Thứ sáu, 13/01/2023
Số 18/KH - THPTCh ngày 11/01/2023
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn, học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 10/01/2023
Số 07/KH - THPTCh ngày 05/01/2023
Kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I, năm học 2022 - 2023
Thứ hai, 28/11/2022
Số 536/KH - THPTCh ngày 25/11/2022
Các Quyết định thống nhất thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ và nhập điểm vào phầm mềm trên hệ thống quản lí điểm, năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 11/11/2022
Quanlidiem_22.23
Kế hoạch Tổ chức thực tập sư phạm 1, năm học 2022-2023
Thứ sáu, 21/10/2022
Số 480?Kh - THPTCh ngày 20/10/2022
Kế hoạch KTNB & Quyết định thành lập Ban KTNB năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 13/10/2022
KTNB_22.23
Quyết định Về việc Ban hành quy chế chuyên môn của Trường THPT Chuyên (từ năm học 2022 - 2023)
Thứ năm, 13/10/2022
Số 410/QĐ - THPTCh ngày 09/09/2022
Quyết định thống nhất thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ và nhập điểm vào phầm mềm trên hệ thống quản lí điểm năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 13/10/2022
Số 396/QĐ - THPTCh ngày 29/8/2022
Kế hoạch Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2022 – 2023
Thứ hai, 29/08/2022
Số 382/KH - THPTCh ngày 22/8/2022
Quy định Về việc phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng năm học 2022-2023
Thứ năm, 25/08/2022
Số 366/QĐ - THPTCh ngày 16/08/2022
Phân công giảng dạy năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 25/08/2022
PCGD_22.23
Kế hoạch Tổ chức khai giảng năm học 2022-2023
Thứ năm, 18/08/2022
Số 378/KH - THPTCh ngày 18/8/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang