Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐẢNG BỘ THPT CHUYÊN  >  CHI BỘ SỐ 1
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thứ bảy, 30/07/2022
Chibo1_22.25
Lễ kết nạp Đảng viên và Trao thẻ đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ sáu, 02/07/2021
CB1_2021
Lễ kết nạp Đảng viên, Lễ công nhận đảng viên chính thức và Trao thẻ đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ hai, 04/01/2021
CB1_2020
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 1 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Thứ sáu, 17/01/2020
CB1_20.23 (Cập nhật: 30/07/2021)
Đại hội Chi bộ số 1, nhiệm kỳ 2020 – 2023
Thứ tư, 15/01/2020
CB1_20.23
Chi bộ 1 công nhận đảng viên chính thức năm 2019
Thứ tư, 15/01/2020
CB1_2019
Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ ba, 23/07/2019
CB1_19.20
Chi bộ 1: Lễ Kết nạp Đảng viên
Chủ nhật, 12/08/2018
CB_01
Danh sách đảng viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ hai, 04/09/2017
CB1_17.20
Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Thứ hai, 04/09/2017
CB1_17.20
Danh sách Đảng viên Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015 - 2017
Thứ ba, 15/11/2016
DS_15_17
Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ 1
Thứ ba, 15/11/2016
KND_01
1
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang