Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐẢNG BỘ THPT CHUYÊN  >  CHI BỘ SỐ 1
Đăng vào Thứ ba, ngày 07/08/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách Đảng viên Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015 - 2017
DS_15_17

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Chính thức

Trình độ CM

Môn

Chức vụ trong CB

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1979

09/11/2007

09/11/2008

Thạc sĩ

Toán

Phó Bí thư

 

2

Dương Thị Bình

1981

11/03/2013

11/03/2014

Thạc sĩ

Toán

 

 

3

Bùi Kim Dung

1963

03/12/2000

03/12/2001

Đại học

Toán

 

 

4

Nguyễn Thị Duyên

1993

'05/06/2014

'05/06/2015

Đại học

Toán

 

Chuyển đến từ T9/2016

5

Đàm Thị Điểm

1985

29/06/2007

29/06/2008

Thạc sĩ

Toán

 

 

6

Phạm Chí Hiếu

1985

11/03/2013

11/03/2014

Thạc sĩ

Tin học

Chi ủy viên

 

7

Hà Thị Ánh Hồng

1960

07/05/2002

07/05/2003

Thạc sĩ

Toán

 

Nghỉ CĐ từ T5/2016

8

Ngô Lan Hương

1983

27/06/2005

27/06/2006

Thạc sĩ

Toán

 

 

9

Trần Thị Kim Liên

1974

24/10/2005

24/10/2006

Thạc sĩ

Toán

Bí thư

 

10

Đỗ Thị Linh

1985

14/11/2016

 

Thạc sĩ

Tin học

 

 

11

Nông Thị Hoàng Mai

1960

24/10/2005

24/10/2006

Thạc sĩ

Tin học

 

Nghỉ CĐ từ T3/2016

12

Đàm Thị Tố Oanh

1969

09/11/2007

09/11/2008

Đại học

Công nghệ

 

Chuyển công tác từ T3/2016

13

Vũ Tuấn Phương

1963

19/11/1988

19/11/1989

Thạc sĩ

Toán

 

 

14

Nguyễn Quang Thuấn

1958

09/06/1998

09/06/1999

Thạc sĩ

Toán

 

 

15

Triệu Thị Tiệp

1989

14/11/2016

 

Thạc sĩ

Tin học

 

 

16

Trương Thanh Tùng

1989

22/06/2011

22/06/2012

Thạc sĩ

Toán

 

 

17

Nguyễn Thị Kim Tuyến

1987

16/07/2000

16/07/2001

Đại học

Tin học

 

Chuyển đến từ T9/2016

18

Đinh Thị Hải Yến

1961

01/08/1989

01/08/1990

Đại học

Toán

 

Nghỉ CĐ từ T9/2016


(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020 (07/08/2018)
Danh sách đảng viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020 (08/10/2019)
Chi bộ 1: Lễ Kết nạp Đảng viên (12/08/2018)
Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ 1 (07/08/2018)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang