Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐẢNG BỘ THPT CHUYÊN
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 4 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Chủ nhật, 19/01/2020
CB4_20.23
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 3 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Chủ nhật, 19/01/2020
CB3_20.23
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 2 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Chủ nhật, 19/01/2020
CB2_20.23
Đại hội Chi bộ số 3, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Chủ nhật, 19/01/2020
CB3_20.23
Đại hội Chi bộ số 4, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Chủ nhật, 19/01/2020
CB4_20.23
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 1 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Thứ sáu, 17/01/2020
CB1_20.23
Đại hội Chi bộ số 1, nhiệm kỳ 2020 – 2023
Thứ tư, 15/01/2020
CB1_20.23
Chi bộ 1 công nhận đảng viên chính thức năm 2019
Thứ tư, 15/01/2020
CB1_2019
Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ ba, 23/07/2019
CB1_19.20
Chi bộ 1: Lễ Kết nạp Đảng viên
Chủ nhật, 12/08/2018
CB_01
Danh sách đảng viên Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ tư, 06/09/2017
CB2_17.20
Danh sách đảng viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ tư, 06/09/2017
CB4_17.20
Danh sách đảng viên Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ tư, 06/09/2017
CB3_17.20
Đại hội Chi bộ số 3 nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ tư, 06/09/2017
CB3_17.20
Danh sách đảng viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ hai, 04/09/2017
CB1_17.20
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang