Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐẢNG BỘ THPT CHUYÊN
Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chủ nhật, 17/07/2022
Chibo4
Lễ kết nạp đảng viên mới dành cho hai đoàn viên ưu tú là học sinh K30
Thứ tư, 11/08/2021
Knd_2021
Lễ kết nạp Đảng viên và Trao thẻ đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ sáu, 02/07/2021
CB1_2021
Lễ kết nạp Đảng viên và trao thẻ Đảng viên - Chi bộ số 4
Thứ hai, 22/03/2021
Chibo4
Lễ kết nạp Đảng viên, Lễ công nhận đảng viên chính thức và Trao thẻ đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ hai, 04/01/2021
CB1_2020
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 4 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Chủ nhật, 19/01/2020
CB4_20.23 (Cập nhật: 30/07/2021)
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 3 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Chủ nhật, 19/01/2020
CB3_20.23
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 2 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Chủ nhật, 19/01/2020
CB2_20.23
Đại hội Chi bộ số 3, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Chủ nhật, 19/01/2020
CB3_20.23
Đại hội Chi bộ số 4, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Chủ nhật, 19/01/2020
CB4_20.23
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 1 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
Thứ sáu, 17/01/2020
CB1_20.23 (Cập nhật: 30/07/2021)
Đại hội Chi bộ số 1, nhiệm kỳ 2020 – 2023
Thứ tư, 15/01/2020
CB1_20.23
Chi bộ 1 công nhận đảng viên chính thức năm 2019
Thứ tư, 15/01/2020
CB1_2019
Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ số 1
Thứ ba, 23/07/2019
CB1_19.20
Chi bộ 1: Lễ Kết nạp Đảng viên
Chủ nhật, 12/08/2018
CB_01
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang