Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  PCTN&CCHC
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019
Thứ ba, 09/04/2019
Số 30/KH-THPTCh ngày 18/02/2019
Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2019
Thứ tư, 13/03/2019
Số 48/KH - THPTCh ngày 12/03/2019
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Thứ sáu, 18/01/2019
Số 265/ KH - THPTCh ngày 10/12/2018
Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2018
Thứ ba, 09/10/2018
Số 30/KH – THPTCh ngày 16/3/2018
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018
Thứ ba, 09/10/2018
Số 10/KH – THPTCh ngày 05/02/2018
Báo cáo thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 153/BC – THPTCh ngày 25/12/2017
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 141/KH – THPTCh ngày 04/12/2017
Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 39/KH – THPTCh ngày 07/4/2017
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 29/KH – THPTCh ngày 15/3/2017
Báo cáo thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2016
Thứ ba, 09/10/2018
Số 238/BC – THPTCh ngày 07/12/2016
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
Thứ ba, 09/10/2018
Số 232/KH – THPTCh ngày 02/12/2016
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016
Thứ ba, 09/10/2018
Số 51/KH – THPTCh ngày 30/3/2016
1
VIDEO MỚI 
Truy cập hôm nay 5431
Hôm qua 4106
Tuần này 13479
Tuần trước 27122
Tháng này 90881
Tháng trước 106832
Tổng lượt truy cập 3109823
Đang truy cập 74

Lên đầu trang