Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THI HỌC SINH GIỎI  >  HSG 2022 - 2023
Phân công kiểm tra hồ sơ dự thi HSG lớp 10, 11 năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 10/03/2023
HSG_10.11
Lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 23/02/2023
HSG_22.23
Danh sách phòng thi HSG Quốc gia năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 15/02/2023
Ngày thi: 24,25/02/2023
Thông báo V/v thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10, 11 năm học 2022 - 2023
Thứ hai, 06/02/2023
Số 35/TB - THPTCh ngày 03/02/2023
Tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023
Thứ sáu, 03/02/2023
Số 34/KH - THPTCh ngày 03/02/2023
Thông báo về việc thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 10,11 cấp Tỉnh năm học 2022 – 2023
Thứ sáu, 03/02/2023
Số 33/TB- THPTCh ngày 02/02/2023
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi QG THPT năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 01/02/2023
Số 136/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/01/2023 và Số 211/ BGDĐT- QLCL ngày 16/01/2023
Quyết định v/v thành lập các đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 31/01/2023
Số 25/QĐ - SGD&ĐT ngày 12/01/2023
Sơ đồ phòng thi HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2022 - 2023
Thứ hai, 07/11/2022
HSG_22.23
Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2022 - 2023
Thứ hai, 07/11/2022
HSG_22.23
Thông báo Về việc thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh năm học 2022 – 2023
Thứ sáu, 14/10/2022
Số 428/TB- THPTCh ngày 23/09/2022
Thông báo v/v thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2022 – 2023
Thứ sáu, 23/09/2022
Số 427/TB-THPTCh ngày 23/9/2022
Sơ đồ phòng thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm học 2022 - 2023
Thứ tư, 21/09/2022
HSG_22.23
Danh sách học sinh thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 15/09/2022
HSG_22.23
Thông báo Về việc thi chọn đội tuyển HSG dự thi Quốc gia năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 08/09/2022
Số 404/TB-THPTCh ngày 07/9/2022
1
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang