Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THI HỌC SINH GIỎI  >  HSG 2021 - 2022
Danh sách học sinh đạt giải thi HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 15/11/2021
Quyết định số 1517/QĐ - SGDĐT ngày 15/11/2021
Sơ đồ phòng thi, kỳ thi chọn HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ ba, 26/10/2021
HSG_21.22
Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 12, cấp Tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 22/10/2021
HSG_21.22
Phân công kiểm tra hồ sơ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 22/10/2021
HSG_21.22
Thông báo Về việc dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 06/10/2021
Số 348/TB - THPTCh ngày 25/09/2021
Danh sách học sinh thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 06/10/2021
HSG_21.22
Thông báo Về việc thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 06/10/2021
Số 347/TB - THPTCh ngày 25/9/2021
Danh sách học sinh dự thi & Sơ đồ phòng thi, kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia, năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 20/09/2021
HSG_21.22
Về việc thi chọn đội tuyển HSG dự thi Quốc gia năm học 2021 – 2022
Thứ năm, 09/09/2021
Số 318/TB - THPTCh ngày 09/9/2021
1
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang