Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10  >  TS 2022 - 2023
Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung, đợt 2, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 29/07/2022
TS_22.23
Thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu vào lớp 10, năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 26/07/2022
Số 347/TB - THPTCh ngày 25/7/2022
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023
Thứ năm, 21/07/2022
TS_22.23
Thông báo kết quả trúng tuyển lớp 10, năm học 2022 – 2023
Thứ hai, 20/06/2022
Số 316/TB – THPTCh ngày 20/6/2022
Điểm thi tuyển sinh năm học 2022 – 2023
Chủ nhật, 19/06/2022
TS_22.23
Thông báo Địa điểm thi, sơ đồ phòng thi, SBD dự thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 03/06/2022
Số 299/TB - THPTCh ngày 04/6/2022
Thông báo v/v đối chiếu dữ liệu đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 – 2023
Thứ sáu, 03/06/2022
TS_22.23
Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Thứ sáu, 03/06/2022
SoDothiTS2022
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 – 2023
Thứ sáu, 03/06/2022
TS_22.23
Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10
Thứ sáu, 03/06/2022
Số 522/QĐ - SGD&ĐT ngày 13/05/2022
Hướng dẫn cách đăng ký và chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 20/05/2022
Số 267/HD-THPTCh ngày 17/05/2022
Điểm thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ hai, 16/05/2022
TS_22.23
Danh sách giáo viên coi thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 05/05/2022
TS_22.23
Lịch thi khảo sát vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 05/05/2022
TS_22.23
Sơ đồ phòng thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ năm, 05/05/2022
TS_22.23
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang