Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KQ XẾP LOẠI HỌC SINH
Đăng vào Thứ hai, ngày 20/05/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Bảng điểm và xếp loại năm học 2018 – 2019
NH 2018 - 2019

I. XẾP LOẠI HỌC KỲ II

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) Bảng điểm và xếp loại học kỳ II, khối 10 (K30)

2) Bảng điểm và xếp loại học kỳ II, khối 11 (K29)

3) Bảng điểm và xếp loại học kỳ II, khối 12 (K28)

4) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh, học kỳ II, khối 10 (K30)

5) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh, học kỳ II, khối 11 (K29)

6) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh, học kỳ II, khối 12 (K28)

7) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh, học kỳ II (Toàn trường)

8) Danh sách học sinh đạt học bổng, học kỳ II, khối 10 (K30)

9) Danh sách học sinh đạt học bổng, học kỳ II, khối 11 (K29)

10) Danh sách học sinh đạt học bổng, học kỳ II, khối 12 (K28)


II. XẾP LOẠI NĂM HỌC 2018 – 2019

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) Bảng điểm và xếp loại năm học 2018 – 2019, khối 10 (K30)

2) Bảng điểm và xếp loại năm học 2018 – 2019, khối 11 (K29)

3) Bảng điểm và xếp loại năm học 2018 – 2019, khối 12 (K28)

4) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh năm học 2018 – 2019, khối 10 (K30)

5) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh năm học 2018 – 2019, khối 11 (K29)

6) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh năm học 2018 – 2019, khối 12 (K28)

7) Bảng tổng hợp xếp loại học sinh năm học 2018 – 2019 (Toàn trường)

(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2019 – 2020 (11/01/2020)
Bảng điểm và kết quả xếp loại năm học 2019 - 2020 (08/07/2020)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (12/01/2021)
Bảng điểm và Kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2018 – 2019 (06/01/2019)
Bảng điểm và kết quả xếp loại Học kỳ II & Năm học 2017 – 2018 (31/05/2018)
Bảng điểm và xếp loại học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (22/04/2020)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang