Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KQ XẾP LOẠI HỌC SINH
Đăng vào Thứ bảy, ngày 02/07/2022
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II và năm học 2020 – 2021
HKII&CN_20.21

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

 I. KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC KỲ II

1) Bảng điểm và kết quả xếp loại – Khối 10

2) Bảng điểm và kết quả xếp loại – Khối 11

3) Bảng điểm và kết quả xếp loại – Khối 12

4) Tổng hợp kết quả xếp loại – Khối 10

5) Tổng hợp kết quả xếp loại – Khối 11

6) Tổng hợp kết quả xếp loại – Khối 12

7) Tổng hợp kết quả xếp loại – Toàn trường

II. KẾT QUẢ XẾP LOẠI NĂM HỌC

1) Bảng điểm và kết quả xếp loại – Khối 10

2) Bảng điểm và kết quả xếp loại – Khối 11

3) Bảng điểm và kết quả xếp loại – Khối 12

4) Tổng hợp kết quả xếp loại – Khối 10

5) Tổng hợp kết quả xếp loại – Khối 11

6) Tổng hợp kết quả xếp loại – Khối 12

7) Tổng hợp kết quả xếp loại – Toàn trường

(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2021 – 2022 (26/01/2022)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ II và năm học 2021 – 2022 (13/07/2022)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (20/01/2023)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (12/01/2021)
Bảng điểm và kết quả xếp loại năm học 2019 - 2020 (08/07/2020)
Bảng điểm và kết quả xếp loại học kỳ I, năm học 2019 – 2020 (11/01/2020)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang