Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  BẢN TIN ĐOÀN TNCS HCM
Đăng vào Thứ năm, ngày 09/09/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 năm học 2021-2022
RLDV

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

***

Số: 6/KH-ĐTN

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 
 
 

 


Thái Nguyên, ngày 07 tháng 09 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022

Năm học 2021-2022

 

 


Căn cứ Hướng dẫn số 17 - HD/TĐTN-BTC ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Căn cứ Hướng dẫn số 06 – HD/TĐTN ngày 8/7/2018 của Ban Thường Vụ Thành Đoàn Thái Nguyên về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Chuyên Thái Nguyên xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao chất lượng đoàn viên qua đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khoẻ, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.

1.2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.

1.3. Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên. 

2. Yêu cầu

2.1. Các nội dung rèn luyện đoàn viên cụ thể, sát thực tế, phù hợp với điều kiện, đặc thù từng khu vực, từng đối tượng đoàn viên trong đó đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

2.2. Việc đăng ký, quá trình rèn luyện, công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả phải nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, tránh việc thực hiện qua loa, đại khái, hình thức chạy theo số lượng, thành tích.

         2.3. Kết hợp đồng bộ với các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Đối tượng

Chương trình rèn luyện đoàn viên áp dụng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Thời gian thực hiện

Đoàn viên nhà trường hoàn thành việc đăng ký rèn luyện trước ngày 20/09/2021; đánh giá kết quả hoàn thành trước ngày 20/05/2022.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị

Đoàn viên rèn luyện, học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăngrèn luyện

1.1. Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên

1.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 106/KH-TĐTN ngày 21/11/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch số 117/KH-TĐTN ngày 3/1/2017 của Ban thường vụ Thành đoàn về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động…trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).

1.3. Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.4. Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet...

1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng.

2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên

Xây dựng người đoàn viên có những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện

2.1. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).

2.2. Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.

2.3. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

2.4. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.

2.5. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.

3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ

Đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; sáng tạo trong lao động, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các tiêu chí đoàn viên lựa chọn đăngrèn luyện

3.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3.2. Có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, lao động, sản xuất.

3.3. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).

3.4. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.

          3.5. Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

* Các tiêu chí rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cụ thể mà đoàn viên có thể lựa chọn đăng ký rèn luyện

- Đoàn viên là giáo viên: Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để dạy tốt; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Đoàn viên học sinh: Tích cực trong học tập, trung thực trong thi cử; có nhiều ý tưởng, sáng kiến; tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Đoàn viên cần nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt

4. Rèn luyện về sức khỏe

Đoàn viên rèn luyện để tăng cường sức khoẻ, nâng cao thể chất, tầm vóc tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện

4.1. Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên.

4.2. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.

4.3. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).

5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn

Đoàn viên rèn luyện để trở thành đoàn viên xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện

5.1. Tham dự đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.

5.2. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và đoàn cấp trên phát động.

5.3. Thực hiện chủ trương 1+1, vận động được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

5.4. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng Internet.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với cơ sở Đoàn

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa chương trình rèn luyện đoàn viên cấp mình theo tinh thần sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị - tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

- Đoàn cơ sở tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc Chi đoàn thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm. Đánh giá kết quả triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên của Chi đoàn. Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm.

- Định hướng chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.

- Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở để công nhận kết quả. Đoàn cơ sở đánh giá kết quả triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên của Chi đoàn. Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm. Đối với Chi đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn thực hiện việc báo cáo kết quả về Thành đoàn Thái Nguyên.

- Đoàn cơ sở tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc Chi đoàn thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các Chi đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên hằng năm.

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sử dụng kết quá đánh giá chất lượng đoàn viên là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (đối với đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn).

2. Đối với Chi đoàn

Bước 1: Triển khai, tổ chức đăng ký

- Trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn cơ sở, Chi đoàn hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên tại đơn vị; tổ chức họp, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên, đảm bảo đủ 5 nội dung.

- Thống nhất việc đăng ký bằng phiếu rèn luyện đoàn viên theo mẫu (Có biểu mẫu gửi kèm) và gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoàn (việc đăng ký có thể thực hiện bằng cách viết tay, đánh máy hoặc đăng ký qua mạng, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc là xác định được cá nhân đăng ký và được Ban Chấp hành chi đoàn xác nhận) và phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. Ban Chấp hành chi đoàn có danh mục hoạt động của chi đoàn và đoàn cấp trên để đoàn viên lựa chọn, đăng ký.

- Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng “mở” phù hợp để đoàn viên đăng ký.

- Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký.

- Ban Chấp hành chi đoàn tổng hợp, giữ 01 bản và 01 bản nộp lại cho Đoàn trường để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.

Bước 2: Hỗ trợ đoàn viên rèn luyện

- Chi đoàn tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký; đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban Chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên).

- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương, động viên kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá và công nhận

Định kỳ 5 tháng/lần, Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và Ban Chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ. Khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn theo dõi, hướng dẫn đoàn viên hoặc phân công đoàn viên hỗ trợ nhau cùng rèn luyện hoàn thành các nội dung rèn luyện đã đăng ký; đầu tư các giải pháp, hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên.

 - Căn cứ quy định về tiến độ thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm, Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn họp nhận xét và góp ý, đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:

+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.

+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc: Là những đoàn viên đạt từ 90 - 100 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên đạt từ 80 - 89 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Hoàn thành: Là những đoàn viên đạt từ 70 - 79 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điểm rèn luyện đã đăng ký.

- Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở để công nhận kết quả.

2. Đối với đoàn viên

* Bước 1: Đăng ký

- Đoàn viên chủ động đăng ký qua phiếu đủ 05 nội dung rèn luyện với ít nhất 10 tiêu chí phù hợp với điều kiện, lĩnh vực của bản thân và định hướng, hướng dẫn của chi đoàn; xây dựng giải pháp cụ thể dưới mỗi tiêu chí đăng ký rèn luyện.

* Bước 2: Rèn luyện

- Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

- Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do ban chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.

- Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Chuyên Thái Nguyên đề nghị Ban chấp hành các Chi đoàn thuộc nghiêm túc triển khai Kế hoạch Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 tới các đoàn viên và hoàn thành việc đăng kí rèn luyện đoàn viên nộp phiếu đăng kí (đủ 5 nội dung) về VP Đoàn trước ngày 25/09/2021.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (b/c)

- GVCN (p/h);

- Các chi đoàn (t/h);

- Lưu.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG


 

Phạm Chí Hiếu
XEM THÊM
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam, nữ tranh Cup Chuyên Thái Nguyên lần thứ X năm 2021 (21/09/2021)
Phân công thanh niên kiểm tra năm học 2021-2022 (09/09/2021)
Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022 (11/09/2021)
Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề năm học 2021-2022 (09/09/2021)
Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022 (07/09/2021)
Lễ kỉ niệm 90 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) (30/03/2021)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang