Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  LỊCH CÔNG TÁC  >  LCT 2017 - 2018
Đăng vào Thứ hai, ngày 02/09/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Đề án phát triển trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
DACTN

 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số:       /ĐA-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

ĐỀ ÁN

Phát triển trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên

giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

                                                            

Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên được thành lập từ ngày 15 tháng 10 năm 1988. Sau gần 30 năm hoạt động trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và đào tạo nên đội ngũ cán bộ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và cả nước.

Tuy nhiên, trước những đòi hỏi về nguồn nhân lực có chất lượng cao của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, rất cần phải tiếp tục chú trọng và nâng cao hơn chất lượng của hoạt động bồi dưỡng, đào tạo học sinh năng khiếu cấp học phổ thông. Một trong những giải pháp hết sức cần thiết để thực hiện yêu cầu trên là xây dựng trường trung học phổ thông Chuyên đồng bộ, hiện đại, có chất lượng cao.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên xây dựng Đề án phát triển trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

2. Những căn cứ xây dựng đề án

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 15/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020”;

- Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

- Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chương trình phát triển giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định số 623/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trường Trung học Phổ thông Chuyên Thái Nguyên;

Phần II: THỰC TRẠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên được thành lập tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 15/08/1988 của UBND tỉnh Bắc Thái nay là tỉnh Thái Nguyên.

1. Kết quả đã đạt được

- Về quy mô, số lượng: Hiện nay, trường có quy mô 36 lớp - 1045 học sinh với 12 môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc.

- Về đội ngũ: Tổng số 128 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, được chia thành 10 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. (CBQL: 04; giáo viên: 119; nhân viên: 05). Có 100% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng thông thạo tin học và thiết bị dạy học hiện đại, 10% giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên.

- Về cơ sở vật chất: Hiện nay trường đang được xây dựng mới tại khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, với tổng diện tích 3,2 ha có đầy đủ các khu lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng, bể bơi, ký túc xá, nhà ăn, các công trình phụ trợ khác và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, với tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Khi đó, trường THPT Chuyên Thái Nguyên sẽ có cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Về kinh phí hoạt động: Tổng kinh phí hoạt động 01 năm trường THPT Chuyên Thái Nguyên: 20.035 triệu đồng (năm 2018)

Trong đó:

+ Chi tiền lương, trích nộp: 15.767 triệu đồng

+ Chi khác: 1.787 triệu đồng

+ Chi học bổng, trợ cấp chuyên: 648 triệu đồng

+ Chi Đội tuyển HSG quốc gia: 1.500 triệu đồng

+ Chi kinh phí trường đặc thù chuyên biệt: 70 triệu đồng

+ Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/NĐ-CP, 116/NĐ-CP: 23 triệu đồng

+ Trợ cấp 1 lần tham quan học tập kinh nghiệm theo Nghị định 116/2010: 240 triệu đồng

- Về chất lượng giáo dục: Hàng năm, có trên 98% học sinh trường THPT Chuyên xếp loại học lực khá, giỏi (trong đó có trên 60% học lực giỏi); 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; 95% học sinh đỗ vào các trường đại học có uy tín; Kết quả thi chọn Học sinh giỏi cấp Quốc gia hàng năm đạt trên 50 giải; đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi trực tuyến cấp quốc gia như Violympic Toán, Vật lý; Olympic Tiếng Anh và thi MTCT khu vực. 30% học sinh các lớp chuyên đã tốt nghiệp THPT được đào tạo tại các lớp cử nhân tài năng ở bậc đại học.

- Về quan hệ quốc tế: Nhà trường đã chú trọng tăng cường khả năng hợp tác giữa trường THPT Chuyên Thái Nguyên với các cơ sở giáo dục có uy tín ở nước ngoài nhằm trao đổi kinh nghiệm về tuyển chọn, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu học sinh, như việc đưa học sinh chuyên tiếng Trung Quốc sang học 1 tháng tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc; ký biên bản hợp tác với trường Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh, Trung Quốc mỗi năm có 04 suất học bổng dành cho học sinh nhà trường theo học, ký biên bản hợp tác với trường Trung học nữ sinh và trường Trung học nam sinh Andong tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)...

2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân                                                       

2.1. Hạn chế

- Số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia đảm bảo về số lượng nhưng chất lượng giải chưa cao và không đồng đều giữa các bộ môn.

- Chất lượng đội ngũ giáo viên chưa thực sự mạnh và đồng đều, nhất là đối với giáo viên dạy các môn chuyên. Chỉ có 10% giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên.

- Trình độ ngoại ngữ và tin học của học sinh còn hạn chế, 45% học sinh giỏi khá về tin học. Số học sinh học xong chương trình tiếng Anh hệ 10 năm, cơ bản chưa đạt chuẩn bậc 3 (B1 - Khung tham chiếu chung châu Âu - CEFR) tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Chế độ chi cho trường Chuyên (ngân sách và chính sách ưu tiên) chưa phù hợp với xu thế hiện nay và so với các tỉnh trong khu vực cũng như toàn quốc.

- Việc hợp tác quốc tế còn hạn chế, chưa thu hút được các nguồn lực vào phát triển nhà trường. Chưa chủ động hợp tác được với những trường tại các nước tiên tiến mà việc dạy và học bằng tiếng Anh rất phổ biến.

- Chưa có chính sách hỗ trợ, khuyến khích giáo viên dạy trường Chuyên đặc biệt là dạy môn chuyên.

- Chưa có chế độ hỗ trợ, khuyến khích cho học sinh tại trường THPT Chuyên.

 2.2. Nguyên nhân

- Công tác tham mưu với cấp trên của trường THPT Chuyên chưa đáp ứng một cách kịp thời.

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch thực hiện quyết định 959 QĐ/TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 nhằm củng cố cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy trường chuyên, chất lượng đào tạo của trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Thực hiện đề tài cấp tỉnh về biên soạn chương trình, viết tài liệu dành cho các môn chuyên. Xong việc đánh giá thực hiện Kế hoạch và chương trình chưa thường xuyên.

- Nhiều giáo viên dạy giỏi các môn chuyên đã chuyển công tác tới các trường đại học thuộc đại học Thái Nguyên, chuyển về Hà Nội hoặc nghỉ chế độ nên ảnh hưởng không nhỏ tới đội ngũ giáo viên dạy các lớp chuyên.

- Học sinh mất nhiều thời gian cho việc học môn chuyên, ôn tập đội tuyển học sinh giỏi thi các cấp nên các môn học khác, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp của các em còn hạn chế hoặc chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới việc học lệch hoặc ít tham gia các hoạt động giáo dục khác.

- Do tỉnh còn những khó khăn nhất định về nguồn ngân sách.

- Cơ chế đãi ngộ cho học sinh chưa phù hợp. Chế độ học bổng khuyến khích học sinh giỏi toàn diện và học sinh đạt giải cấp Quốc gia còn thấp.

- Hiện nay, trường vẫn ở cơ sở cũ, diện tích hẹp, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Chưa có ký túc xá, sân tập khiến nhiều học sinh giỏi ở các huyện khó có điều kiện theo học tại trường.

Đánh giá tổng quan: Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, chưa đầy đủ điều kiện để đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài theo đúng mục tiêu của một trường THPT Chuyên. Như vậy, cần thiết phải có một đề án để phát triển trường THPT Chuyên Thái Nguyên trong giai đoạn tới một cách đầy đủ và toàn diện góp phần phát triển nhà trường và đáp ứng yêu cầu của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

 

Phần III: NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu

Xây dựng trường THPT Chuyên Thái Nguyên thành một trường Trung học phổ thông phát triển toàn diện, hiện đại, có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh năng khiếu, có tư chất thông minh, phát triển toàn diện tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng trường THPT Chuyên Thái Nguyên trở thành hình mẫu của các trường THPT trên địa bàn tỉnh trong tương lai về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục, là nơi đi đầu trong việc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; về chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học và xây dựng trường học thông minh.

II. Các hoạt động chủ yếu thực hiện mục tiêu của Đề án

1. Hoạt động 1. Phát triển quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng

1.1. Mục tiêu cụ thể

- Củng cố ổn định 36 lớp chuyên của 12 môn chuyên. Mở rộng thêm 6 lớp chuyên của 2 môn chuyên tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật Bản. Nâng tổng số học sinh lên 1260 em, với quy mô 42 lớp, mỗi lớp 30 học sinh chiếm khoảng 2,5% số học sinh cấp THPT toàn tỉnh.

- Học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên chăm ngoan, học giỏi, số học sinh xếp loại đạo đức Tốt đạt từ 99% trở lên, không có học sinh xếp loại đạo đức trung bình. Số học sinh xếp loại học lực Giỏi đạt từ 80% trở lên, không có học sinh xếp loại học lực trung bình, không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Có từ 30% đến 50% học sinh tham gia học tập một số môn khoa học bằng tiếng Anh; Trên 90% số học sinh học xong chương trình phổ thông tiếng Anh hệ 10 năm đạt chuẩn bậc 3 (B1 - Khung tham chiếu chung châu Âu - CEFR); Trên 95% học sinh sử dụng thành thạo công nghệ thông tin (chương trình tin học).

- Học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia và đỗ vào các trường Đại học nguyện vọng 1 hàng năm đạt trên 95%, xếp hạng đứng thứ 30 trong tốp 200 trường THPT trên toàn quốc có kết quả học sinh thi đỗ đại học cao, trong đó nhiều học sinh có số điểm đạt từ 27 điểm trở lên. Chất lượng học sinh giỏi tham dự kỳ thi quốc gia phấn đấu hàng năm đạt trên 50 giải và có học sinh tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olimpic khu vực và quốc tế;

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Tiến hành mở thêm 02 môn chuyên tiếng Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu từ năm học 2018-2019.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã thành lập và tổ chức ôn luyện cho 10 đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 (mỗi huyện, thành, thị 01 đội tuyển; thành phố Thái Nguyên 02 đội tuyển). Trường THPT Chuyên có trách nhiệm cử giáo viên hỗ trợ bồi dưỡng về chuyên môn cho giáo viên và học sinh các đội tuyển này để tạo nguồn tuyển sinh vào trường Chuyên cũng như định hướng cho việc lựa chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

- Thực hiện phương thức thi tuyển sinh chung 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh) cùng với các trường THPT công lập, sau đó tổ chức thi riêng các môn chuyên tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

- Chế độ hỗ trợ và khuyến khích đối với học sinh:

+ Học sinh học lực giỏi, hạnh kiểm tốt tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở (Thời gian được hưởng 10 tháng/năm);

+ Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở nội trú tại trường THPT Chuyên bằng 50% mức lương cơ sở/01 tháng/01 học sinh (Thời gian được hưởng 10 tháng/năm);

+ Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia được hỗ trợ học tập, tiền ăn trong những ngày tập huấn bằng 10% mức lương cơ sở/ngày (Thời gian hưởng 50 buổi);

+ Học sinh trong đội tuyển quốc gia tập huấn tham dự kỳ thi quốc tế và khu vực tiền chi phí ăn, nghỉ, đi lại và học tập trong những ngày tham gia tập huấn, bồi dưỡng bằng 100% mức lương cơ sở/ngày;

+ Học sinh và cha (hoặc mẹ) học sinh dự thi quốc tế và khu vực được hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại, tiền tiêu vặt theo dự toán kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt;

+ Mức thưởng đối với học sinh đạt giải được tính theo hệ số lương cơ sở (theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, khu vực Quốc tế và cấp Quốc gia thuộc các lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo, Thể dục-Thể thao, Văn học-Nghệ thuật, Thông tin-Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Cụ thể:

                         Quy mô

                         cuộc thi

 

Thành tích

Cuộc thi Thế giới

Cuộc thi Châu Á (hoặc tương đương)

Cuộc thi khu vực Đông Nam Á

Cuộc thi cấp Quốc gia

Giải Vàng

(hoặc giải nhất; giải A)

50

30

20

08

Giải Bạc

(hoặc giải nhì; giải B)

30

20

10

04

Giải Đồng

(hoặc giải Ba; giải C)

20

10

08

02

Giải Khuyến khích

10

08

04

01

Đối với các môn thi đồng đội, mức thưởng bằng số lượng cá nhân dự thi nhân với 50% mức thưởng đối với giải tương ứng. Riêng với các môn thi đồng đội có 02 cá nhân dự thi, mức thưởng cho mỗi cá nhân tương đương với mức thưởng cho cá nhân tham gia hình thức thi đơn.

2. Hoạt động 2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

2.1. Mục tiêu cụ thể

Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đảm bảo đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp.

* Giai đoạn 2018-2020:

- Cán bộ quản lý: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó hiệu trưởng; 100% trên chuẩn.

- Giáo viên: 130 GV (định mức 3,1 GV/lớp); 95 GV trên chuẩn (80%) (trong đó: 03 tiến sĩ, 92 thạc sĩ); 110 GV đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh.

+ Giáo viên dạy chuyên 73 GV, trong đó:

Dạy môn Toán: 9 GV;

Dạy các môn Lý, Hóa, Sinh, Văn: 24 GV (mỗi môn 6 GV);

Dạy các môn Sử, Địa, Tin, Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn: 40 GV (mỗi môn từ 4 đến 5 GV).

          + Giáo viên dạy song ngữ các môn khoa học bằng tiếng Anh: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin: 25 GV (mỗi môn tối thiểu có 3 GV).

* Giai đoạn 2021-2025:

- Cán bộ quản lý: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó hiệu trưởng; 100% trên chuẩn.

- Giáo viên: 130 GV (định mức 3,1 GV/lớp); 117 GV trên chuẩn (90%) (trong đó: 05 tiến sĩ, 112 thạc sĩ); 120 GV đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh.

+ Giáo viên dạy chuyên 83 GV, trong đó:

Dạy môn Toán: 9 GV;

Dạy các môn Lý, Hóa, Sinh, Văn: 24 GV (mỗi môn 6 GV);

Dạy các môn Sử, Địa, Tin, Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn: 50 GV (mỗi môn từ 5 đến 6 GV).

          + Giáo viên dạy song ngữ các môn khoa học bằng tiếng Anh: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin: 50 GV (mỗi môn tối thiểu có 5 GV).

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp

a. Đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng

- Bồi dưỡng chung: Giáo viên trường THPT Chuyên, ngoài bồi dưỡng thường xuyên theo quy định chung của ngành được bồi dưỡng dạy các môn chuyên, dạy các môn song ngữ từ các chuyên gia, giáo sư trong và ngoài nước, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT về dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng giáo viên nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy đội tuyển, dạy song ngữ và nâng cao trình độ giáo viên nhà trường.

- Bồi dưỡng dạy môn chuyên: 20 GV

- Bồi dưỡng giáo viên dạy song ngữ: 15 GV

- Tuyển dụng, tiếp nhận: 22 GV (10 GV dạy 2 môn chuyên tiếng Nhật bản, tiếng Hàn quốc; 12 GV thay thế GV nghỉ hưu và chuyển đi nơi khác)

b. Chế độ đãi ngộ đối với giáo viên và cán bộ quản lý

Ngoài chế độ, chính sách đang được hưởng, cán bộ quản lý và giáo viên trường THPT Chuyên sẽ được bổ sung thêm chế độ đãi ngộ như sau:

- Giáo viên giảng dạy các môn chuyên và cán bộ quản lý được hỗ trợ hằng tháng bằng 150% mức lương cơ sở (thời gian hưởng 10 tháng/năm).

- Giáo viên giảng dạy các môn song ngữ được hỗ trợ hằng tháng bằng 120% mức lương cơ sở (thời gian hưởng 10 tháng/năm).

- Giáo viên giảng dạy các môn không chuyên trong các lớp chuyên được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương cơ sở (thời gian hưởng 10 tháng/năm).

- Giáo viên dạy các đội tuyển tham dự kì thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được hỗ trợ bằng 70% mức lương cơ sở/1 buổi, mỗi đội tuyển 50 buổi.

c. Hỗ trợ bồi dưỡng ở nước ngoài

- Đối tượng và tiêu chuẩn: Là cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn chuyên và các môn song ngữ có chuyên môn giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của năm học trước năm xét tuyển đi bồi dưỡng.

- Số lượng và thời gian:

+ Đối với cán bộ quản lý: 2 người/năm; thời gian 12 ngày/người.

+ Đối với giáo viên: 20 người/năm; thời gian 30 ngày/người

- Mức hỗ trợ:

+ Đối với cán bộ quản lý: 50 triệu đồng/người.

+ Đối với giáo viên: 100 triệu đồng/người:

d. Chế độ thu hút, khuyến khích giáo viên công tác tại trường

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy sau khi được tiếp nhận về công tác tại trường, có nguyện vọng phấn đấu để dạy môn chuyên được hỗ trợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/người, phải cam kết sau khi hoàn thành khóa học công tác ít nhất 10 năm tại trường THPT Chuyên.

- Giáo viên dạy môn không chuyên đang công tác tại trường có nguyện vọng đăng ký phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để dạy được môn chuyên và dạy song ngữ được hỗ trợ mức 100 triệu đồng/người, phải cam kết sau khi đạt tiêu chuẩn tiếp tục công tác tại trường ít nhất 5 năm.

e. Mức thưởng đối với giáo viên:

- Giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh được thưởng số tiền bằng số tiền thưởng của học sinh đạt giải;

- Đối với giáo viên và tập thể giáo viên có cá nhân hoặc nhiều cá nhân đoạt giải trong một kỳ thi thì mức thưởng tương ứng với tổng số giải thưởng của các cá nhân đoạt được. Việc phân chia tiền thưởng cho tập thể giáo viên, trực tiếp tham gia bồi dưỡng cho cá nhân đoạt giải do lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý quyết định căn cứ vào mức độ tham gia bồi dưỡng.

- Nếu trường có học sinh đạt giải nhất, giải nhì quốc gia, đạt giải quốc tế và khu vực thì Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho học sinh được xem xét khen thưởng và tăng lương trước thời hạn theo các qui định hiện hành của nhà nước;

g. Chế độ luân chuyển giáo viên

Nghiêm túc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại, sàng lọc luân chuyển đội ngũ giáo viên. Bắt đầu từ năm học 2018-2019, đối với sinh viên mới tuyển về trường sau 03 năm phải dạy được các môn chuyên; nếu không đạt thì chuyển công tác đến trường khác; 03 năm giảng dạy môn chuyên phải có học sinh đạt giải quốc gia, nếu không đạt thì chuyển xuống giảng dạy tại các lớp không chuyên một số năm; giáo viên dạy tại trường Chuyên sau 04 năm phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nếu không đạt thì chuyển công tác đến trường khác theo nguyên tắc “có ra, có vào”.

Đối với những giáo viên dạy môn chuyên có nhiều kinh nghiệm trong dạy đội tuyển học sinh giỏi, dạy song ngữ khi nghỉ hưu sẽ được nhà trường xem xét mời tiếp tục tham gia giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng.

3. Hoạt động 3: Phát triển chương trình và tổ chức hoạt động trường THPT Chuyên Thái Nguyên

3.1. Mục tiêu cụ thể

Chương trình giáo dục trong trường THPT Chuyên xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp cận với trình độ tiên tiến khu vực và thế giới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục thể chất và bồi dưỡng nhân cách người học; tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, chuyên sâu một lĩnh vực, giỏi tin học và ngoại ngữ, có khả năng giải bài tập một số môn học bằng tiếng Anh; phát triển năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, tăng khả năng hoạt động thực tiễn.   

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Biên soạn khung tài liệu chuyên sâu giảng dạy các môn chuyên; tài liệu hướng dẫn phát triển chương trình các môn chuyên; tài liệu phục vụ cho việc thực hiện giảng dạy bằng tiếng Anh các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. tài liệu về tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm bồi dưỡng năng khiếu theo lĩnh vực chuyên như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, quản lý.

- Định hướng chương trình theo các môn chuyên ở những môn bắt buộc và các môn KHTN, KHXH. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ thống trường Chuyên trên toàn quốc.

- Lựa chọn giới thiệu một số chương trình, tài liệu dạy học tiên tiến của nước ngoài để trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên tham khảo, vận dụng.

- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình, giúp học sinh có thể thêm các kỹ năng mềm và niềm yêu thích môn học.

- Xây dựng phân phối chương trình cụ thể cho các lớp chuyên và không chuyên có sự phân hóa mạnh để đáp ứng việc học hai buổi/ngày. Tăng cường số tiết dạy các môn chuyên và các giờ học thực nghiệm

- Phối hợp với các trường THCS ở 9 huyện, TX, TP trong việc bồi dưỡng tạo nguồn học sinh cho trường THPT Chuyên, sớm phát hiện để tư vấn cho học sinh trong việc lựa chon khối chuyên phù hợp.

- Tăng cường việc dạy song ngữ (tiếng Anh) cho các môn khoa học tự nhiên. Liên kết với các trung tâm Anh ngữ có giáo viên nước ngoài để thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi nâng cao kiến thức môn ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh.

- Về tổ chức hoạt động: học sinh trường THPT Chuyên được học hai buổi/ngày. Mỗi giáo viên có một chỗ làm việc riêng và làm việc cả ngày tại trường. Nhà trường tổ chức ăn trưa tại trường cho toàn bộ CBQL, giáo viên và học sinh. Đối với học sinh nội trú được học tập và sinh hoạt chung cả ngày tại trường.

- Ngoài học theo chương trình chính khóa, học sinh còn được học tự chọn các môn để rèn luyện kỹ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục Thể chất, Mĩ thuật, Âm nhạc, hướng nghiệp, ngoại khóa, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Thông qua các CLB được thành lập dưới hình thức tự nguyện, có xây dựng qui chế hoạt đông và được tổ chức hoạt động ngoài giờ (từ 16h30’ - 18h00’ hằng ngày). Vấn đề tâm lý học đường sẽ được quan tâm để giúp học sinh có tâm thế học tập tự tin, thoải mái, hiệu quả.

4. Hoạt động 4. Tăng cường hợp tác quốc tế

4.1. Mục tiêu cụ thể

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp cận những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cho đất nước. Tăng cường cơ hội để giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên được tham quan, giao lưu, học tập tại các cơ sở giáo dục có uy tín ở nước ngoài. Bước đầu giúp học sinh tiếp cận các quốc gia trong việc du học.

- Đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các cơ sở giáo dục có uy tín nước ngoài nhằm học tập, trao đổi những kinh nghiệm tốt về công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu của học sinh; chú trọng hợp tác về xây dựng chương trình, tài liệu dạy học, bồi dưỡng giáo viên và đào tạo học sinh năng khiếu.

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tăng cường hợp tác với các trường tương đồng về bậc học, cấp học trong khu vực, hướng tới những nước có nền giáo dục phát triển. Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường THPT Chuyên với các trường trong khu vực và trên thế giới về trao đổi các chương trình giáo dục, tài liệu dạy và học, trao đổi thông tin định kỳ các hoạt động của nhà trường.

- Trao đổi hoạt động, giao lưu, trải nghiệm của giáo viên và học sinh giữa các quốc gia để nâng cao trình độ.

- Từng bước xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tại nước ngoài.

- Kết nghĩa với 3 trường THPT của một số nước trong khu vực như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…

- Tổ chức các đoàn giáo viên, học sinh tham quan, giao lưu và học tập tại các trường kết nghĩa dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Tích cực trong việc tư vấn du học, thi lấy học bổng cho học sinh tại các quốc gia trên thế giới.

- Xây dựng phòng hội thảo quốc tế theo hình thức trực tuyến đối với các trường kết nghĩa trong khu vực.

5. Hoạt động 5: Trang bị, quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trường THPT Chuyên.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THPT Chuyên tại khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, với tổng diện tích 3,2 ha có đầy đủ các khu học, nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng, bể bơi, nhà ký túc xá, nhà ăn, các công trình phụ trợ khác và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, với tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Khi đó, trường THPT Chuyên Thái Nguyên sẽ có cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Đầu tư, mua sắm các thiết bị dạy học đồng bộ và hiện đại phục vụ cho việc dạy và học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của giáo viên và việc học tập, làm quen nghiên cứu khoa học của học sinh; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông và các trang thiết bị theo hướng “trường học thông minh”; xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên kết với các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc và các trường kết nghĩa trong khu vực, các cơ sở giáo dục có uy tín nước ngoài.

6. Hoạt động 6: Xây dựng cơ chế tài chính, chính sách đặc thù đối với trường THPT Chuyên Thái Nguyên

a) Kinh phí thực hiện đề án

Ngoài kinh phí chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, trường THPT Chuyên được hưởng cơ chế đặc thù số kinh phí là 31.093,5 triệu đồng cho 2 nội dung sau:

- Tổng chi thường xuyên: 20.035 triệu đồng.    

- Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho CBQL, GV và học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên trong 01 năm là: 11.058,5 triệu đồng theo bảng sau:

TT

Nội dung

Mức hưởng

Số người  hưởng

Thời gian hưởng

Số tiền

1

2

3

4

5

6=3x4x5

I

ĐỐI VỚI CBQL, GIÁO VIÊN

 

 

 

 

1

Giáo viên giảng dạy môn chuyên và cán bộ quản lý

1.950.000

77

10

1.501.500.000

2

Giáo viên giảng dạy môn song ngữ

1.560.000

25

10

390.000.000

3

Giáo viên giảng dạy môn không chuyên

1.300.000

28

10

364.000.000

4

Giáo viên dạy đội tuyển tham dự kỳ thi HGS quốc gia (14 môn; 50 buổi)

910.000

14

50

637.000.000

5

Bồi dưỡng CBQL ở nước ngoài

50.000.000

2

 

100.000.000

6

Bồi dưỡng GV ở nước ngoài

100.000.000

20

 

2.000.000.000

7

Hỗ trợ đào tạo trong và ngoài nước

150.000.000

4

 

600.000.000

8

Hỗ trợ giáo viên, sinh viên học nâng cao trình độ

100.000.000

5

 

500.000.000

II

ĐỐI VỚI HỌC SINH

 

 

 

 

1

Học sinh học lực giỏi, hạnh kiểm tốt tham gia đội tuyển HSG cấp Quốc gia được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập hằng tháng

650.000

120

10

780.000.000

2

Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở nội trú

650.000

504

10

3.276.000.000

3

Hỗ trợ học sinh dự thi HSG Quốc gia (50 buổi)

130.000

120

50

780.000.000

4

Hỗ trợ học sinh dự thi HSG Quốc tế (50 buổi)

1.300.000

2

50

130.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

11.058.500.000

b) Cơ chế thực hiện đề án: Đề xuất 2 phương án:

- Phương án 1: Ngân sách Tỉnh hàng năm cấp cho trường THPT Chuyên 11.058,5 triệu đồng.

- Phương án 2: Cho phép trường THPT Chuyên được thực hiện cơ chế xã hội hóa “tự chủ một phần chi thường xuyên”. Dự kiến phương án thu học phí mỗi tháng 1.000.000đ/1 học sinh/10 tháng.

Tổng thu thêm của trường 01 năm là: 12.600 triệu đồng.

(1.260học sinh x 1.000.000đ x 10tháng=12.600.000.000 đồng)

Phần IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Lộ trình thực hiện

- Đề án thông qua UBND tỉnh trước tháng 5/2018.

- Đề án thông qua HĐND tỉnh tháng 7/2018 (kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh)

- Thực hiện Đề án sau khi có quyết định ban hành của UBND tỉnh : tháng 8/2018.

          II. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện đề án; chỉ đạo trường THPT Chuyên xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình thực hiện đề án; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện được mục tiêu đề án đã đề ra.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối, bố trí vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn kinh phí cho trường THPT Chuyên theo nội dung của đề án.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng cơ sở chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên trong và ngoài nước tham gia giảng dạy tại trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên.

4. Sở Ngoại vụ: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng hành lang pháp lý nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên giao lưu và hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục có uy tín trong khu vực và quốc tế.

5. Sở thông tin và truyền thông: Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và internet cho trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên; xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên kết giữa trường THPT Chuyên với các trường THPT Chuyên trên toàn quốc và các trường hợp tác Quốc tế trong khu vực.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền Thông;

- Ban Giám đốc Sở GDĐT;

- THPT Chuyên Thái Nguyên;

- Lưu: VT, GDTrH.                                                                                     

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Phạm Việt Đức

 

VP CTN
XEM THÊM
Lịch công tác tuần 39 (23/04/2018 - 29/04/2018) (23/04/2018)
Lịch công tác tuần 40 (30/4/2018 - 06/05/2018) (27/04/2018)
Lịch công tác tuần 41 (07/05/2018 - 13/05/2018) (04/05/2018)
Lịch công tác tuần 38 (16/04/2018 - 22/04/2018) (13/04/2018)
Lịch công tác tuần 37 (09/04/2018 - 15/04/2018) (27/05/2018)
Lịch công tác tuần 36 (02/04/2018 - 08/04/2018) (06/04/2018)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang