Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO  >  TB 2020 - 2021
Đăng vào Thứ ba, ngày 25/08/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Sơ đồ bố trí phòng học năm học 2020 - 2021
20_21

Lớp

Phòng học

Lớp

Phòng học

Lớp

Phòng học

Toán 10

C205

Toán 11

C405

Toán 12

C305

Lí 10

C204

Lí 11

C404

Lí 12

C304

Hóa 10

C203

Hóa 11

C403

Hóa 12

C303

Sinh 10

C202

Sinh 11

C402

Sinh 12

C302

Tin 10

C201

Tin 11

C401

Tin 12

C301

Văn 10

B304

Văn 11

B504

Văn 12

B404

Sử 10

B303

Sử 11

B503

Sử 12

B403

Địa 10

B302

Địa 11

B502

Địa 12

B402

Anh 10A1

C104

Anh 11A1

C101

Anh 12

C103

Anh 10A2

C105

Anh 11A2

C102

/

/

Nga 10

B301

Nga 11

B501

Nga 12

B401

Pháp 10

B202

Pháp 11

B204

Pháp 12

B203

Trung 10

B102

Trung 11

B104

Trung 12

B103


XEM THÊM
Thông báo v/v kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2020 - 2021 (25/08/2020)
Danh sách học sinh kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2020 - 2021 (25/08/2020)
Thứ tự các môn kiểm tra và địa điểm các phòng kiểm tra khảo sát đầu năm, năm học 2020 - 2021 (25/08/2020)
Thông báo v/v tuyển giáo viên dạy hợp đồng năm học 2020 – 2021 (16/08/2020)
Danh sách chia lớp 10 chuyên tiếng Anh năm học 2020-2021 (17/08/2020)
Giấy mời dự Hội nghị cha mẹ học sinh khối 10 năm học 2020-2021 (17/08/2020)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang