Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÁC TỔ CHUYÊN MÔN  >  TỔ THỂ DỤC - QPAN
Đăng vào Thứ bảy, ngày 24/11/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách CBGV Tổ Thể dục - QPAN, năm học 2018 - 2019
Tổ TD_QPAN

Từ trái qua: Dương T Phương Nga, Hoàng Khánh Linh, Đào Quang Vinh, Lê Xuân Tân, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Lê Hải, Đặng Thị Nhung, Nguyễn Thị Tình


STT

Họ và tên

Môn

Năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Đặng Thị Nhung

Thể dục

1964

Kinh

Đại học

Tổ trưởng CĐ

2

Dương Thị Phương Nga

Thể dục

1966

Kinh

Đại học

 

3

Lê Xuân Tân

Thể dục

1967

Kinh

Đại học

Tổ trưởng CM

4

Nguyễn Ngọc Quý

Thể dục

1979

Kinh

Đại học

Tổ phó CM

5

Hoàng Khánh Linh

Thể dục

1987

Kinh

Đại học

 

6

Đào Quang Vinh

GDQP AN

1972

Kinh

Đại học

 

7

Nguyễn Thị Tình

GDQP AN

1974

Kinh

Đại học

 

8

Nguyễn Lê Hải

GDQP AN

1984

Kinh

Thạc sĩ

 

VIDEO MỚI 

Lên đầu trang