Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Đăng vào Thứ sáu, ngày 07/10/2022
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 đến 2021 - 2022
Số 453/BC - THPTCh ngày 05/10/2022
(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Thông báo Cam kết CLGD & công khai thông tin về đội ngũ NG, CBQL, NV năm học 2022 - 2023 (07/10/2022)
Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022 (07/10/2022)
Công khai dự toán NSNN năm 2023 và Công khai các khoản thu HKII năm học 2022-2023 (14/04/2023)
Báo cáo Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2022 - 2023 (07/10/2022)
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36 (07/10/2022)
Thông báo công khai CSVC và CLGD năm học 2021 - 2022 (28/09/2023)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang