Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  VB PHÁP QUY VÀ VB GD&ĐT
Đăng vào Thứ ba, ngày 09/08/2022
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
CTGDPT_2018
BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) Thông tư 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Kèm chương trình)

2)  Thông tư 13/2022/TT - BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Thông tư 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 (kèm theo chương trình môn Lịch sử)

(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu Giáo dục và Đào tạo (12/02/2022)
Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (12/02/2022)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (01/04/2021)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang