Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  VĂN BẢN TRƯỜNG  >  VB 2018 - 2019
Đăng vào Thứ năm, ngày 17/01/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch tham gia cuộc thi Giao thông học đường năm học 2018-2019
GTHD

 SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

Số: 05/KH-THPTCh

Thái Nguyên, ngày 10  tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

(Tham gia cuộc thi “ Giao thông học đường” lần thứ IV năm học 2018 -2019)

 

Căn cứ Kế hoạch số 609/KH-UBATGTQG ngày 25/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Công văn số 10/SGDĐT-CTTT ngày 03/01/2019 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc phát động triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV năm học 2018 -2019,

Trường THPT Chuyên xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

 1. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi trực tuyến để tăng thêm hiểu biết của Luật giao thông cho các thầy cô và các em học sinh;
 2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh;
 3. Tạo phong trào tự rèn luyện thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.
 4. Cuộc thi cũng là dịp để nhà trường có thêm những kinh nghiệm về công tác tổ chức tuyên truyền các quy định của Pháp luật trong học đường.

II. Nội dung thực hiện

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các em học sinh đang học tại trường

2. Hình thức thi

- Thi online, tham gia trực tuyến trên Internet tại địa chỉ: giaothonghocduong.com.vn

-  Các vòng thi: Cuộc thi diễn ra 3 vòng: cấp trường – Cấp tỉnh – Quốc gia

3. Cách thức dự thi

- Thí sinh tạo tài khoản dự thi cá nhân tại website (giaothonghocduong.com.vn), mỗi thí sinh có thể tạo 2 đến 3 tài khoản, nhưng phải có 1 tài khoản thi chính thức chính xác để thi vòng cấp tỉnh và quốc gia.

4. Nội dung thi

Mỗi bộ câu hỏi được bố cục 3 phần nội dung:

- Về kiến thức: Quy định của Pháp luật khi tham gia giao thông, kiến thức cơ bản về ATGT đường bộ, Một số hiểu biết về công trình giao thông và phương tiện giao thông.

- Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, điều khiển giao thông, khắc phục hậu quả, giải quyết TNGT.

- Về ứng xử văn hóa: Những tình huống ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

5. Cách thức dự thi

- Thí sinh thi online trên website (giaothonghocduong.com.vn), hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên hệ thống.

- Chi tiết về cách thức dự thi, học sinh xem thể lệ cuộc thi theo kế hoạch số 609/KH-UBATGTQG ngày 25/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 28 tháng 11 năm 2017 trên website (giaothonghocduong.com.vn).

6. Quy trình dự thi

- Thi vòng cấp trường: Gồm 4 tuần, mỗi tuần là 01 vòng thi gồm 11 ngày, bắt đầu từ ngày 07/01/2019 đến ngày 29/3/2019. Từ 9h00 ngày thứ hai đến 22h00, sau mỗi tuần thi sẽ nghỉ 3 ngày lại tiếp tục thi vòng tiếp theo. Sau 4 tuần thi, nhà trường chọn 1 thí sinh có kết quả tốt nhất (cao về điểm và ngắn về thời gian) để tham gia thi cấp tỉnh.

- Thi vòng cấp tỉnh: Có 1 vòng duy nhất, mỗi trường chọn 01 thí sinh có điểm cao nhất để dự thi cấp tỉnh, điều kiện thí sinh phải thi ít nhất 2 tuần cấp trường và mỗi tuần phải có số điểm tối thiểu 200/300. bắt đầu từ 9h00 ngày 15/4/2019 đến 24/4/2019, các thí sinh dự thi cấp tỉnh có thể thi ở trường hoặc ở nhà.

- Thi vòng toàn quốc: Tỉnh sẽ chọn thi sinh có điểm cao nhất để dự thi quốc gia, dự kiến tháng 5/2019.

III. Cơ cấu giải thưởng

1. Vòng trường:

- Khen thưởng bằng tiền: Mỗi tuần khen thưởng cho 20 học sinh có điểm cao nhất và có điểm từ 250 điểm trở lên, mỗi phần thưởng trị giá 20.000 đồng.

- Khen thưởng bằng điểm: Sau 2 tuần thi, sẽ chọn 20 thí sinh có điểm cao nhất đề nghị các thầy cô dạy môn giáo dục công dân chấm điểm quy ra bài kiểm tra 15 phút từ 9 điểm trở lên.

2. Vòng tỉnh và vòng Quốc gia

- Khen thưởng bằng tiền: Mức chi theo thể lệ cuộc thi

- Khen thưởng bằng điểm: Học sinh được dự thi tỉnh được thầy cô dạy môn GDCD thay thế điểm hệ số 2 là điểm 10.

 1. Tổ chức thực hiện
 1. Ban thường vụ đoàn trường: Có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này, chủ động phối hợp với GVCN, giáo viên dạy tin, giáo viên dạy môn GDCD để thực hiện kế hoạch. Tổng hợp kết quả cuộc thi vào thứ 2 hằng tuần để tổ chức khen thưởng kịp thời.
 2. Các đ/c dạy môn Tin: Có trách nhiệm quản lí nghiêm túc phòng máy tính, kiểm tra đường truyền internet, bảo trì thường xuyên hệ thống máy tính, nếu phát hiện hỏng, mất phải báo cáo kịp thời cho BGH, các giờ dạy lý thuyết không được sử dụng phòng máy tính để giảm bớt khấu hao tài sản và dành thời gian để học sinh luyện.
 3. Giáo viên chủ nhiệm: Phối hợp và tạo điều kiện cho giáo viên môn GDCD thực hiện kế hoạch, đôn đốc và có hình thức động viên học sinh của lớp tham gia cuộc thi.
 4. Đối với học sinh: Tích cực tham gia cuộc thi đạt kết quả, những lớp không tham gia cuối năm không xét thi đua của lớp. Nhà trường chọn 3 lớp troa giải tập thể Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể lớp có kết quả tốt và nhiều tài khoản dự thi nhất.

Để tổ chức tốt cuộc thi, BGH nhà trường yêu cầu  BCH đoàn trường, giáo viên dạy môn GDCD, Giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, thường xuyên theo dõi các thông báo của nhà trường hoặc trang web  của cuộc thi để chủ động tham gia

 1. Đề nghị
 1. Ban an toàn giao thông Thành phố Thái Nguyên

Hỗ trợ kinh phí để khen thưởng cho các em học sinh được đạt kết quả thi tốt hằng tuần.

 

Nơi nhận

 1. Sở GD&ĐT (b/c);
 1. BATGT Thành phố TN (b/c);
 1. BGH (c/đ);
 1. BTV đoàn trường (t/h);
 1. Giáo viên CN, môn Tin, GDCD (t/h);
 1. Trang web của trường (th/b);
 1. Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí) 

 

Trần Văn Hưng

 

VP CTN
(Phạm Chí Hiếu)
XEM THÊM
Kế hoạch thực tập sư phạm 2 năm học 2018-2019 (12/02/2019)
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn, HKII, năm học 2018 - 2019 (20/02/2019)
Kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018 - 2019 (23/02/2019)
Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2018 - 2019 (09/01/2019)
Báo cáo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học, học kỳ 1 năm học 2018-2019) (09/01/2019)
Mẫu trình bày đề thi HKI, năm học 2018 - 2019 (24/11/2018)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang