Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  BẢN TIN ĐOÀN TNCS HCM
Đăng vào Thứ năm, ngày 08/11/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch chương trình Tình nguyện mùa đông 2018 và Xuân tình nguyện 2019
TNMD2018

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

***

Số: 38/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2018

và Xuân tình nguyện năm 2019

 

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trường THPT Chuyên năm học 2018-2019; Đoàn trường ban hành kế hoạch triển khai tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, biển đảo; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại; Xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN

1. Chủ đề: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

2. Thời gian: Từ tháng 11 năm 2018 đến hết tháng 03 năm 2019

III. HOẠT ĐỘNG CẤP THÀNH PHỐ

1. Tham gia chương trình nghệ thuật “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Hội chợ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên”

Thời gian dự kiến: tháng 01/2019

Địa điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp

2. Tham gia chương trình Đông ấm số 2

Thời gian dự kiến: tháng 12/2018

Địa điểm: huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

3. Tham gia chương trình tình nguyện của Khối trường học TP Thái Nguyên

Địa điểm: Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Thời gian dự kiến: tháng 02/2019.

IV. HOẠT ĐỘNG CẤP TRƯỜNG

  1. Tổ chức chương trình Đông ấm yêu thương số 01

Thời gian dự kiến: tháng 11/2018

Địa điểm: Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Nội dung:

- Tặng học bổng, vở viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tặng chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,...

- Tặng tuyến đường “Thắp sáng làng quê”.

Thực hiện: Liên chi đoàn khối Chuyên Sinh

  1. Tổ chức chương trình Đông ấm yêu thương số 02

Thời gian dự kiến: tháng 12/2018

Địa điểm: Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Nội dung:

- Tặng học bổng, vở viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tặng chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,...

- Tặng tuyến đường “Thắp sáng làng quê”.

Thực hiện: Liên chi đoàn khối Chuyên Anh.

  1. Tổ chức chương trình Đông ấm yêu thương số 03

Thời gian dự kiến: tháng 1/2019

Địa điểm: Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Nội dung:

- Tặng học bổng, vở viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tặng chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,...

- Tặng tuyến đường “Thắp sáng làng quê”.

Thực hiện: Liên chi đoàn khối Chuyên Địa

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy, BGH và tổ chức triển khai các chương trình theo kế hoạch đề ra.

- Huy động mọi nguồn lực ủng hộ từ các cơ sở Đoàn, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, tỉnh Thái Nguyên; tặng lương thực; chăn ấm và quần áo ấm cho đồng bào, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Chỉ đạo các Chi đoàn, Liên chi đoàn triển khai Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019.

2. Các Chi đoàn:

- Xây dựng nội dung và triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế.

- Huy động các nguồn lực xã hội để tham gia và tổ chức các hoạt động tình nguyện; tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

- Các chi đoàn hưởng ứng Chương trình tình nguyện mùa Đông, tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ quần, áo, khăn, mũ, tất, chăn ấm mới cho chương trình

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019 của Đoàn trường THPT Chuyên. Đề nghị các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đề ra./. 

Nơi nhận:

- Thành Đoàn, Đảng ủy, BGH (b/c);

- Các chi đoàn (t/h);

- GVCN (p/h);

- Lưu./.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

VP Đoàn TN
XEM THÊM
Thông báo V/v phân công chuẩn bị hội thi kịch “Tuổi trẻ trường THPT Chuyên Thái Nguyên nói không với bạo lực học đường" (24/12/2018)
Hội thi kịch "Tuổi trẻ trường THPT Chuyên Thái Nguyên nói không với bạo lực học đường" năm học 2018-2019 (24/12/2018)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ II năm học 2018-2019 (24/12/2018)
Kế hoạch rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 (01/11/2018)
Kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội (01/11/2018)
Kế hoạch hội thi kịch "Tuổi trẻ Chuyên Thái Nguyên nói không với bạo lực học đường" (01/11/2018)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang