Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Đăng vào Thứ tư, ngày 12/01/2022
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (I)
Số 09/ QĐ - THPTCh ngày 10/01/2021; Số 25/ QĐ - THHPTCh ngày 20/01/2021;Số 30/QĐ - THPTCh ngày 30/01/2021
XEM THÊM
Quyết định công khai dự toán NSNN (bổ sung, điều chỉnh) năm 2020 (11/08/2021)
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020 (12/08/2021)
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2020 (12/08/2021)
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ II, năm học 2020 - 2021 (11/08/2021)
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36 (08/10/2022)
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ I, năm học 2020 - 2021 (11/08/2021)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang