Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Đăng vào Thứ tư, ngày 11/08/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Quyết định công khai dự toán NSNN (bổ sung, điều chỉnh) năm 2020
NSNN_2020
BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) Quyết định v/v công bố công khai dự toán NSNN bổ sung năm 2020 (Số 283/QĐ - THPTCh ngày 15/8/2020)

2) Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (Số 428/QĐ - THPTCh ngày 16/12/2020)

(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020 (12/08/2021)
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2020 (12/08/2021)
Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế & Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL & NV năm học 2020-2021 (11/08/2021)
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (I) (12/01/2022)
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ II, năm học 2020 - 2021 (11/08/2021)
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36 (08/10/2022)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang