Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Đăng vào Thứ tư, ngày 12/01/2022
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (II)
Số 206/QĐ - THPTCh ngày 10/6/2021; Số 239/QĐ - THPTCh ngày 19/7/2021; Số 313/QĐ - TJPTCh ngày 06/9/2021; Số 349/QĐ - THPTch ngày 25/09/2021
XEM THÊM
Công khai các khoản thu - chi tài chính năm 2021 (III) (12/01/2022)
Thông báo công khai CSVC và CLGD năm học 2021 - 2022 (28/09/2023)
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36 (07/10/2022)
Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 (11/08/2021)
Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế & Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL & NV năm học 2020-2021 (11/08/2021)
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2020 (12/08/2021)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang