Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  >  THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
Đăng vào Thứ hai, ngày 22/10/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo về việc thi KHKT năm học 2018-2019
KHKT18-19

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 
 
 


Số:     /TB-THPTCh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019

 

          Thực hiện công văn số 1451/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019;

          Thực hiện kế hoạch thi KHKT của trường THPT Chuyên năm học 2018-2019;

          BGH trường THPT Chuyên thông báo một số nội dung của cuộc thi như sau:

 1. Thời gian nộp dự án: Hạn cuối ngày 25/10/2018 (thứ Năm) tại văn phòng Đoàn trường.
 2. Các yêu cầu về dự án dự thi:

Dự án dự thi cần hoàn thiện các yêu cầu sau:

 • Phiếu đăng kí dự án dự thi (theo mẫu)
 • Phiếu học sinh 1a (theo mẫu)
 • 01 bản tóm tắt dự án
 • 01 bản báo cáo dự án
 • Các sản phẩm minh họa (nếu có
 1. Thời gian bảo vệ dự án: ngày 29/10/2018

 

Trên đây là thông báo tham gia cuộc thi KHKT năm học 2018-2019. Nhà trường đề nghị các đồng chí có liên quan căn cứ thông báo để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 • BGH (c/đ);
 • TTCM, GV dự thi (t/h);
 • Lưu VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  

Vũ Tuấn Phương

 Mẫu phiếu đăng kí dự án

Mẫu phiếu học sinh 1a

Các biểu mẫu khác

Kế hoạch cuộc thi KHKT năm học 2018-2019

VP Đoàn TN
XEM THÊM
Quyết định thành lập tổ công tác Hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019 (25/10/2018)
Thi KHKT cấp trường, năm học 2018 - 2019 (24/11/2018)
Thông báo Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019 (03/12/2018)
Thái Nguyên dành 02 giải Ba, 01 giải Tư tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018 (16/03/2018)
Danh sách các dự án đạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018 (17/12/2017)
Kết quả đánh giá dự án lần thứ nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2017-2018 (cấp trường) (10/11/2017)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang